ArtsOnline

Ontsluit de beschikbare online huisartsencapaciteit in de 'work flow' van de huisartsenpraktijk!


Samen met huisartsen ontwikkelde Roset een platform om bij te dragen aan een duurzame en toekomstbestendige huisartsenzorg.


ArtsOnline

Ontsluit de beschikbare online huisartsencapaciteit in de 'work flow' van de huisartsenpraktijk!


Samen met huisartsen ontwikkelde Roset een platform om bij te dragen aan een duurzame en toekomstbestendige huisartsenzorg.

Duurzame toekomstbestendige huisartsenzorg

Huisartsenzorg staat dicht bij mensen. De huisartsenpraktijk dient makkelijk bereikbaar te zijn, de arts snel aanspreekbaar en de geleverde zorg van hoog niveau. Dat levert veel huisartsen hoofdbrekens op. Ze willen aan de zorgvraag voldoen maar kampen steeds vaker met een grote werkdruk. Dat kan anders. Samen met huisartsen ontwikkelde Roset een platform om deze uitdaging aan te kunnen.


ArtsOnline is hét digitale huisartsenzorg- en patiëntenplatform dat op innovatieve wijze contact tussen huisartsen, waarnemers en patiënten mogelijk maakt. Het kan de werkdruk binnen huisartsenpraktijken verminderen, het zorgt ervoor dat de aanwezige waarneemcapaciteit in Nederland optimaal kan worden benut en de toegang tot huisartsenzorg nu en in de toekomst op een vernieuwende manier kan worden gewaarborgd.


Duurzame toekomstbestendige huisartsenzorg


Huisartsenzorg staat dicht bij mensen. De huisartsenpraktijk dient makkelijk bereikbaar te zijn, de arts snel aanspreekbaar en de geleverde zorg van hoog niveau. Dat levert veel huisartsen hoofdbrekens op. Ze willen aan de zorgvraag voldoen maar kampen steeds vaker met een grote werkdruk. Dat kan anders. Samen met huisartsen ontwikkelde Roset een platform om deze uitdaging aan te kunnen.


ArtsOnline is hét digitale huisartsenzorg- en patiëntenplatform dat op innovatieve wijze contact tussen huisartsen, waarnemers en patiënten mogelijk maakt. Het kan de werkdruk binnen huisartsenpraktijken verminderen, het zorgt ervoor dat de aanwezige waarneemcapaciteit in Nederland optimaal kan worden benut en de toegang tot huisartsenzorg nu en in de toekomst op een vernieuwende manier kan worden gewaarborgd.


Website ArtsOnline

Roset Twente

Download hier de gratis 'whitepaper'.

De toepassing van e-health en e-consult

in de huisartsenpraktijk.

Er zijn veel verschillende vormen van e-health die gebruikt kunnen worden in de gezondheidszorg en huisartsenpraktijk ter ondersteuning van de gezondheid en die passen bij de behoeften van patiënten. Het starten met e-health in een huisartsenpraktijk vraagt een duidelijke visie op wat men er mee wil bereiken in de zorg voor patiënten en/of organisatie op de praktijk.