regionale zorg ict
Roset Twente Zorg ICT DigiGrip

Grip op regionale

ICT huisartsenzorg

Dit complete e-book biedt vele praktische handvaten en inzichten, gebaseerd op  jarenlange ervaring uit onze adviespraktijk en onze kennis van de gangbare standaarden en methodieken.

76

Pagina's

6

Cases

100

Jaar gezamenlijke

Zorg-ICT ervaring

Veel regio’s zijn bezig om de organisatie en aansturing van de regionale ICT van de huisartsenzorg vorm te geven. In dit e-book hebben wij onze gezamenlijke kennis en meer dan 100 jaar ervaring in de digitalisering van de (eerstelijns)zorg verwerkt. Deze kennis en ervaring hebben wij samengevat in het DigiGrip-model. Het doel van het e-book is om bestuurders van regionale huisartsenzorgorganisaties, informatiemanagers, CIO’s en CMIO’s te helpen om meer grip te krijgen op de in het model genoemde vraagstukken. Dit gratis te downloaden e-book biedt een leidraad hoe deze zaken aan te pakken en bevat vele praktische handvaten en inzichten. Hieruit kan naar behoefte worden geput en desgewenst bieden wij graag ondersteuning hierbij. Wij wensen u veel leesplezier! 

Meer weten? Vraag een gratis online adviesgesprek aan

Heeft u digitaliseringsvraagstukken uit uw eigen regio waarover u met ons van gedachten wilt wisselen? Vraag dan een gratis en vrijblijvend online adviesgesprek aan. Als dit gesprek aanleiding geeft voor een vervolg, dan komen we graag naar u toe.


Over de auteurs

Carin Pipers

Toen ik 25 jaar geleden de overstap maakte van een grote ICT-organisatie naar een ziekenhuis en daar de rol van informatiemanager kreeg, was dat voor de zorg nog nieuw: ik was de eerste professioneel geschoolde functionaris op die positie. De afdeling ICT omvatte toen drie mensen, onvoorstelbaar nu. In dit ziekenhuis heb ik de professionalisering van ICT vorm gegeven en aangestuurd. Daarna heb ik verschillende advies opdrachten gedaan door de hele zorgsector: ziekenhuizen, landelijk, GGZ en regionale eerstelijnsorganisaties. In de organisatie van de zorg ICT in de eerstelijn zie ik veel parallellen met de professionalisering die in de andere zorgsectoren heeft plaats gevonden. Er is al vroeg gedigitaliseerd in de huisartsenzorg, maar qua aansturing en organisatie staan we aan het begin van hetgeen nodig is om naar de toekomst toe ICT slagvaardig in te blijven zetten. Met dit boek verwacht ik mijn opgedane kennis en ervaring breed toegankelijk te maken, zodat iedereen hiermee zijn voordeel kan doen.

Wim Derks

Ik ben sinds 1991 als consultant werkzaam in de zorg-ICT. Heb me daarin veel bezig gehouden met vraagstukken op het gebied van regionalisering van ICT en e-health voor eerstelijnszorgorganisaties, zoals huisartsenorganisaties, zorggroepen en de LHV. Deze trajecten starten met de ontwikkeling van een door de huisartsen gedragen regionale visie en strategie op het gebied van digitalisering. Verder heb ik diverse regio’s begeleid bij de selectie en implementatie van een Regionaal Huisartsen Informatie Systeem (HIS), de inrichting van een regionale HIS-/ICT-ondersteuningsorganisatie voor de huisartsenpraktijken en het realiseren van regionale gegevensuitwisseling met netwerkpartners en patiënten. Vind het prachtig dat ik middels dit e-book mijn opgedane kennis en ervaring kan delen en op deze wijze regionale huisartsenorganisaties kan ondersteunen bij het leggen van hun complexe digitaliseringspuzzel.

Video Aspect Ratio: 16:9