Eerstelijns- en transmurale samenwerkingsinitiatieven in Twente

Stichting Roset

Stichting Roset kent een financiering vanuit ondersteuningsgelden. Ondersteuningsgelden betreffen macro beschikbare premiemiddelen voor regionale ondersteuning van de eerstelijnszorg. Deze gelden kennen een toekenning op basis van de NZa beleidsregel BR/CU-7145 ‘Regionale ondersteuning eerstelijnszorg en Kwaliteitsontwikkeling’. Stichting Roset ontvangt als voorkeursaanbieder van Menzis (de grootste zorgverzekeraar in de regio) deze regionale ondersteuningsgelden. En zet deze weer in op vraagstukken ten behoeve van de inwoners uit Twente en de doelstellingen van de overheid ten aanzien van de versterking van de georganiseerde eerstelijnszorg. Stichting Roset werkt met en tussen verschillende domeinen en met en tussen zorgaanbieders uit de eerste-, tweede- en derde lijn.

De expertise van Roset bestaat uit de onderstaande onderdelen:


  • Visie en strategieontwikkeling;
  • Scenarioanalyse en scenarioplanning;
  • Project-en programmabegeleiding;
  • Procesregie voor netwerkorganisaties;
  • Begeleiden van besluitvorming;
  • Innovatie facilitatie;
  • Regionale zorg ICT en samenwerking.

Project- of opdrachtaanvraag

Om voor advies facilitatie en/of projectondersteuning in aanmerking te komen, kan een aanvraag ingediend worden. Wij zullen u begeleiden in deze procedure zodat de begeleidingsgelden door de zorgverzekeraar of/ en een andere co-financier kunnen worden vrijgegeven. In deze aanvraag specificeren wij het doel, de aanpak, de doorlooptijd, het budget, de positie van stichting Roset en uw eigen inbreng. 

Welke partijen komen in aanmerking voor ondersteuning?

Eerstelijns- en transmurale samenwerkingsverbanden waarbij minimaal twee huisartsen    betrokken zijn; zoals bijvoorbeeld netwerkorganisaties, eerstelijns zorggroepen, een maatschap en gezondheidscentra die advies of begeleiding willen op het gebied van lean werken, samenwerking, regionale zorg ICT of innovatie.

Regionale beroepsverenigingen die in de beleidsregel worden benoemd en die advies of begeleiding willen op het gebied van lean werken, samenwerking of innovatie.

Opdrachtgevers hebben allemaal vragen over samenwerken, zorgnetwerken en implementatie van verbeteringen, vernieuwingen of innovaties in de zorg en het sociale domein.

Over ons

Onze basis filosofie is dat het oplossen van strategische vraagstukken in de zorg onlosmakelijk is verbonden met gedrag. Dat vraagt om een bijzondere aanpak. Een aanpak waarin diepgaande kennis van hoe de zorg is georganiseerd én gedrag wordt gecombineerd. Een aanpak die verbindt maar ook inspireert. De aanpak van Roset.

Bedrijfsinformatie

Stichting Roset is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 08128748. We zijn een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk met een Raad van Toezicht.

Het jaarverslag

Bekijk hieronder het jaarverslag van 2020.

Heeft u vragen?

Heeft u een idee, concrete plannen, een vraag of wilt u gebruik maken van de kennis en het netwerk van Roset? Aarzel niet en neem contact op.