De expertise van Roset

Zorginnovatie visie advies


Wij helpen organisaties en mensen die in de eerstelijnszorg werken, of met de eerstelijn samenwerken, zoveel mogelijk zelf te laten verbeteren en te innoveren – met als beoogd resultaat – dat er extra of meer waarde wordt gecreëerd voor patiënten, zorgprofessionals en maatschappij.


De kracht van Roset zit in het opzetten en faciliteren van samenwerking vanuit een eerstelijnszorg perspectief. Samenwerken is complexer dan gedacht. Roset geeft invulling aan een betekenisvol proces en aan gedeelde ambities. Dat kan zijn binnen de zorgketen, maar ook er buiten. Tot tastbare resultaten komen en van daaruit de ‘match’ en de gezamenlijke ambities versterken tussen zorgpartners, dat is waar Roset voor staat!

Samenwerken aan de uitdagingen van morgen

Strategie &

Advies

"Waar willen we heen, het waarom en hoe willen we daar komen?"

Innovatie & 

Transformatie

"Hoe kunnen we innoveren, zorgconcepten creëren en samen knelpunten oplossen?"

Kwartiermakers &

Netwerkzorg

"Hoe kunnen deelnemers,teams en leiders de verandering realiseren in zorgnetwerken?"

Zorg ICT &

E-health

"Hoe laten we zorg ICT en e-health onze zorgverlening en samenwerking aandrijven?"

Op wie richt Roset zich?

Roset Twente

Georganiseerde

eerstelijnszorg

Twente

Roset Zorgverzekeraars

Overige zorgaanbieders &

zorgverzekeraars

arrow_drop_up arrow_drop_down