arrow_drop_up arrow_drop_down

Innovatie 

Eerstelijns innovatiefacilitatie

Innovatie vanuit een eerstelijnszorg perspectief

Peter Nijhof

De druk op de huisarts en de eerste lijn zal nog veel verder gaan toenemen. Dat vraagt om een fundamentele omslag in de wijze waarop ziekenhuizen, zorgverzekeraars, gemeenten, VVT organisaties en eerste lijn op dit moment opereren. Nieuwe samenwerkingsvormen en coalities liggen voor de hand. Innovatie is een sleutelwoord. Ideeën zijn er wel, maar één idee maakt nog géén innovatie.Verbeteren doe je in kleine stapjes met vrijwel zeker resultaat. Innoveren doe je in sprongen. Je springt vooruit, of naar links of rechts. Dat maakt mensen onzeker. Als je innoveert met een bewezen stappenplan zoals wij dat doen met Roset, dan geeft dat mensen houvast en vergroot je de kans op succes.

Onze definitie van innovatie:

‘Nieuwe dingen doen of dingen op een nieuwe manier doen’.

Wyco de Vries

Er zijn vele definities van innovatie in omloop. Roset gebruikt de volgende definitie van innovatie: ‘nieuwe dingen doen of dingen op een nieuwe manier doen’. Dingen zijn niet alleen producten, maar ook: diensten, processen, financieringsmodellen, of bijvoorbeeld organisatiemodellen.Doen betekent meer dan alleen ‘letterlijk doen’; de innovatie is relevant voor patiënten en heeft een aantrekkelijk financieringsmodel voor zorgaanbieders. Innovatie kan ‘incrementeel' zijn (in kleine stappen) of 'radicaal'. De laatste vorm is lastiger en komt minder voor.

Bestaande structuren verdwijnen en nieuwe verschijnen

Door digitalisering en nieuwe technologie nemen computers steeds meer taken over en dat bedreigt bestaande structuren en taakopvattingen. Het is nog maar de vraag of jouw werk in de huidige vorm over tien jaar nog bestaat. Het is cruciaal om op tijd over te stappen van het pad van 'beter' naar het pad van 'anders'. Maar 'anders'  is lastig, omdat velen van ons vastzitten in hun routines. 

Te weinig urgentie en geen duidelijke visie op de toekomst.

Men wil wel resultaten maar niet het bijbehorende proces.

Betrokkenheid van leiders bij innovatie initiatieven ontbreekt.

Leiders focussen op operational excellence, de winst en het bestaansrecht van vandaag.

Er is geen opdrachtgeverschap belegd. Wie neemt het voortouw?

Er is onduidelijkheid over wie de opdrachtgever is. Dit is gedoemd tot mislukken.

De zorgvraag stijgt. Het personeelstekort neemt toe.

Een omslag in denken is nodig om te ontdekken hoe we e-health kunnen toevoegen.

Veel opdrachten en processen lopen vroeg of laat vast.

Wat het allermoeilijkste is voor mensen in groepen? Omgaan met anderen.

Gebrek aan tijd en geld remmen innovatie. Er is geen urgentie.

Als innovatie belangrijk en nodig is, pak het dan direct goed aan. Zie en label het als investering.

Hoe helpt Roset mijn organisatie?

Zonder een duidelijke strategie en eind doel is elke organisatie en elk samenwerkingsverband stuurloos. Dat zal niemand betwisten. Wat willen we bereiken? Wat moeten we oplossen? Hoeveel strategische voornemens stranden niet voortijdig of worden niet (voldoende) binnen de organisatie of tussen samenwerkingspartners gedragen? Hier maken de mensen van Roset het verschil. Wij zorgen voor een inspirerend proces, waarbij  de strategie vanuit de kern ontwikkeld wordt. .

Wat zijn de voordelen voor mij ?

Speel om te winnen, niet om te verliezen, los fricties op.

Visiegedreven en een helder stappenplan om  te acteren op continue waarde verbetering.

Stel en bereik samen  ambitieuze doelen.

Als je wilt innoveren dan zorgen wij voor een creatief proces; richting, focus en doelen worden duidelijk.

Een open werksfeer in samenwerking met anderen.

Gericht op een samenwerking. Diversiteit wordt verwelkomd en omarmd. De mening van de minderheid doet er toe.

Oog voor draagvlak. Dat is onderdeel van het proces.

Innoveren doe je samen. We bieden een gestructureerd proces om in teams en met samenwerkingspartners te innoveren.

Verover nieuwe klantgroepen en los fricties op.

Een nieuwe positionering en organisatie. Slimmer organiseren of opschalen van een succesvol zorgformule.

Een gestructureerd proces met innovatiebusinesscases.

Een goed idee is niet alleen origineel, het voldoet ook aan de zakelijke criteria die jouw praktijk eraan stelt.

'Innovatie is geen persoon of afdeling; het is een mindset.'

Innoveer altijd met anderen. Dat leidt tot betere oplossingen en draagvlak. Nieuwe ideeën moeten omarmd worden door zorgprofessionals die er mee moeten gaan werken. Een andere uitdaging is dat innovaties dwars door bestaande ketens heen kunnen gaan. Dit gaat gepaard met nieuw zorgprocessen en mogelijk met nieuwe financieringsmodellen.

“Roset innoveert volgens de VOORT-innovatiemethode. Een wetenschappelijk bewezen succesvolle methodiek voor innovatie. De kracht ligt in een zeker resultaat waar elk nieuw product, dienst of proces onderbouwd is met een business-case.”

Workshop - Innoveren, hoe dan?

Iedereen heeft het over innovatie, maar wat wordt er precies onder verstaan? Hoe geef je innovatie vorm, welke strategische keuzes maar ook welke aanpak? Zo maar enkele vragen die wij met u in deze workshop verkennen.

Voor: beleidsmedewerkers, zorgprofessionals, projectleiders, bestuurders en managers die verantwoordelijk zijn voor (lokale/regionale) innovatie en vernieuwing.

Duur: 4 uur.

Starten van innovatie, wat is de 1e stap?

Elk innovatietraject start met een duidelijke opdracht. Zonder opdracht is er géén focus en richting. De kans van slagen is dan veel kleiner. In twee workshops ontwikkelt je zorgorganisatie of samenwerkingsverband een innovatieopdracht. Jullie zijn duidelijk over de 6-W’s (Waarom, Wat, Wie, Waar, Wanneer en Welke criteria). Jullie krijgen duidelijk welke teamleden en externe partners nodig zijn en wat de kansrichtingen zijn voor succes. Jullie ontwikkelen samen met onze mensen een heldere innovatieopdracht. Deze is van belang voor de besluitvorming in het vervolgtraject; een gestructureerd innovatie traject in vijftien heldere stappen.

Ontwikkelen van innovatieve zorgprogramma’s en zorgconcepten

Je wilt snel en effectief nieuwe ketenprocessen, zorgconcepten of diensten ontwikkelen? De zorg op een innovatieve manier verbeteren? In een gestructureerd proces van vijftien weken worden drie tot vijf nieuwe mini business cases ontwikkeld. Roset levert een facilitator die jou organisatie begeleid in de verschillende stappen. De facilitator heeft verstand van de zorg en in het bijzonder de eerstelijnszorg.

Klaar voor de start?

Een innovatie facilitator van Roset helpt je met een gestructureerde benadering om innovatie effectief te starten en het potentieel van een groep volledig te benutten, waarbij zowel ontwerpdenken, creativiteit als zakelijke realiteit worden gecombineerd.

Enkele voordelen van onze gestructureerde aanpak:

  • Geen gedoe, een gestructureerd innovatieproces met duidelijke doelen;
  • Resultaatgericht en sturing op draagvlak;
  • Het potentieel van een groep veel beter kunnen benutten;
  • Zekere uitkomsten; 3-5 mini business cases;
  • Innoveer en co-creëer oplossingen met regionale zorgpartners.