Krachtige netwerken

Meer waarde creëren door krachten te bundelen

null

Krachtige netwerken

Meer waarde creëren door krachten te bundelen

 


Organisaties op het gebied van zorg en gezondheid hebben gedeelde vraagstukken als het gaat om de zorg nu en in de toekomst beschikbaar en betaalbaar te houden. Mensen en organisaties verbinden zich in netwerken over de verschillende domeinen heen om samen te komen tot passende oplossingen. Alleen door samen te werken kun je het verschil maken. 


Samenwerken in netwerken is complex en vraagt veel van mensen en organisaties. Binnen Roset hebben wij brede ervaringen met netwerksamenwerking en hebben wij zicht op wat wel, maar ook wat niet werkt. Samenwerking kost tijd en commitment, zeker naarmate er meer partijen betrokken zijn. Bij aanvang van opdrachten streven wij naar een zo’n optimaal mogelijke inrichting van de opdracht om teleurstellingen te voorkomen. Om later te versnellen is het noodzakelijk om bij aanvang de tijd te nemen om het goede gesprek met elkaar te voeren. Welke belangen spelen er, wat wens je met elkaar te bereiken wat je alleen niet kunt en waar ben je bereid om je autonomie (deels) op te geven om de gezamenlijke ambitie te bereiken? Gedurende de realisatiefase zijn wij in staat om procesregie te voeren en zodoende bij te dragen aan realisatie van de netwerkagenda.  


Roset is in de regio Twente de onafhankelijke partij tussen de partijen en daarmee dé partij die netwerksamenwerking verder brengt. Wij doen dit vanuit verschillende rollen van adviseur tot aanjager en van programmamanager tot projectleider.


Jorien de Nijs - Consultant

"De eerste stap in het realiseren van krachtige netwerken vraagt lef, betrokkenheid én daadkracht van de initiatiefnemers. In de praktijk zien wij het belang van succes op de kleine initiatieven die cruciaal zijn als ‘vliegwiel’ om invulling te geven aan de gezamenlijke ambitie(s). De eerste successen zijn daarmee bepalend voor draagvlak van de samenwerking. Neem vrijblijvend contact met ons op om meer te weten te komen over onze aanpak om krachtige netwerken te realiseren."

Jorien de Nijs - Consultant

"De eerste stap in het realiseren van krachtige netwerken vraagt lef, betrokkenheid én daadkracht van de initiatiefnemers. In de praktijk zien wij het belang van succes op de kleine initiatieven die cruciaal zijn als ‘vliegwiel’ om invulling te geven aan de gezamenlijke ambitie(s). De eerste successen zijn daarmee bepalend voor draagvlak van de samenwerking. Neem vrijblijvend contact met ons op om meer te weten te komen over onze aanpak om krachtige netwerken te realiseren."

Benieuwd naar wat we samen kunnen bereiken?

Neem dan vrijblijvend contact op met onze adviseurs