Maak kennis met onze nieuwe medewerker
Annemiek Oud

Graag wil ik mij voorstellen. Mijn naam is Annemiek Oud, 48 jaar en met mijn gezin woonachtig in Ootmarsum. Sinds 1 oktober mag ik het team van Roset Twente versterken. Jarenlang heb ik in het ziekenhuis gewerkt. Ruim 10 jaar als afdelingsmanager, later ook projectleider voor de implementatie van het EPD. Door mijn rol als projectleider merkte ik dat mijn scope als afdelingsmanager sterk intern gericht was. Mijn dagelijkse gang van zaken ging over het draaiende houden van de afdeling, zorgen dat je het team op orde hebt, dat iedereen tijdig geschoold wordt, binnen de financiële kaders en conform de kwaliteitseisen die we binnen het ziekenhuis hanteren. Zeker niet onbelangrijk, maar door mijn rol als projectleider realiseerde ik mij dat er zo veel meer en mooie dingen gebeuren in een groot ziekenhuis. Als projectleider kwam ik op alle afdelingen, sprak ik secretaresses, medisch specialisten etc. en werkte ik nauw samen met de cliëntenraad, collega’s van een ander Twents ziekenhuis en enkele huisartsen in de regio Twente. Allemaal hadden we vanuit ons eigen perspectief een gemeenschappelijk doel. Als projectleider ben je druk bezig om alle partijen te betrekken, daar waar nodig.

Het was niet altijd makkelijk en soms deed het ook wel een beetje zeer, maar zolang je met elkaar in verbinding blijft kom je wel tot resultaat met elkaar. Juist het vinden van verbinding tussen de verschillende betrokkenen gaf mij veel energie.


Met dit in gedachten kwam ik op een figuurlijke tweesprong in mijn carrière en kwam ik in mijn zoektocht in contact met Roset. Samenwerken is zeker als het domeinoverstijgend is complex en niet altijd vanzelfsprekend. Partijen in dit proces te begeleiden geeft mij veel energie en ik zie dan ook uit naar een toekomstige samenwerking.