De expertise van Roset

Wij helpen organisaties en mensen die in de eerstelijnszorg werken, of met de eerstelijn samenwerken, zoveel mogelijk zelf te laten verbeteren en te innoveren – met als beoogd resultaat – dat er extra of meer waarde wordt gecreëerd voor patiënten, zorgprofessionals en maatschappij.


De kracht van Roset zit in het opzetten en faciliteren van samenwerking vanuit een eerstelijnszorg perspectief. Samenwerken is complexer dan gedacht. Roset geeft invulling aan een betekenisvol proces en aan gedeelde ambities. Dat kan zijn binnen de zorgketen, maar ook er buiten. Tot tastbare resultaten komen en van daaruit de ‘match’ en de gezamenlijke ambities versterken tussen zorgpartners, dat is waar Roset voor staat!

Samenwerken aan de uitdagingen van morgen

 Slimmer

digitaal werken

Het begeleiden van partijen om tot slimme nieuwe (digitale) oplossingen te komen.

Krachtige

netwerken

Samenwerken om te komen tot passende oplossingen en het toevoegen van waarde.

Leefstijl &

gezondheid

Leefstijl en gezondheid centraal stellen vraagt om een andere benadering van de zorg. 

Data

Intelligence

De inzet van kwalitatieve en kwantitatieve data in de zorg wordt steeds belangrijker.

Stichting Roset

Stichting Roset kent een financiering vanuit ondersteuningsgelden. Ondersteuningsgelden betreffen macro beschikbare premiemiddelen voor regionale ondersteuning van de eerstelijnszorg. Deze gelden kennen een toekenning op basis van de NZa beleidsregel BR/CU-7145 ‘Regionale ondersteuning eerstelijnszorg en Kwaliteitsontwikkeling’. Stichting Roset ontvangt als voorkeursaanbieder van Menzis (de grootste zorgverzekeraar in de regio) deze regionale ondersteuningsgelden. En zet deze weer in op vraagstukken ten behoeve van de inwoners uit Twente en de doelstellingen van de overheid ten aanzien van de versterking van de georganiseerde eerstelijnszorg. Stichting Roset werkt met en tussen verschillende domeinen en met en tussen zorgaanbieders uit de eerste-, tweede- en derde lijn.


  • Visie en strategieontwikkeling;
  • Scenarioanalyse en scenarioplanning;
  • Project-en programmabegeleiding;
  • Procesregie voor netwerkorganisaties;
  • Begeleiden van besluitvorming en conflicten;
  • Innovatie facilitatie.