Ouderenzorg

Ouderen moeten steeds langer thuis wonen en doen dus vaker een beroep op de eerstelijnszorg. Kwetsbare ouderen kunnen nu al, maar steeds vaker in de toekomst, niet meer terugvallen op de zorg van een intramurale instelling.

Het duurde enige tijd voordat partners tot gezamenlijke ambities kwamen. Het is gebleken dat de VVT-partners (IZO Twente) onvoldoende gemandateerd participeerden in het themaoverleg. VVT-partners bundelen inmiddels hun krachten en intenties en worden een aanspreekbare organisatie (gebied Almelo en omstreken, gebied Enschede en omstreken) en participeren in projecten.

Er zijn grote stappen gemaakt. Het project Flowchart Diagnostiek Dementie is succesvol afgerond. Het project Expertiseteam Geriatrie Twente wordt momenteel uitgewerkt door de projectmanagementorganisatie.

De volgende projecten zijn afkomstig uit de bestuurlijke themagroep Ouderenzorg:

Flowchart Diagnostiek Dementie

Expertiseteam Geriatrie Twente

Partners