Samenwerken aan waarde

Procesfacilitatie in samenwerkingsverbanden

Eerste lijn & wijkverpleging

Betere zorg, coördinatie en communicatie rondom de doelgroep ouderen.

Eerste-en tweedelijns zorg

Bespreekbaar maken van belemmeringen voor samenwerking en vernieuwing.

Wijk en regionaal gericht samenwerken

Lokale en regionale samenwerking en bij 'wicked' problemen.

“Omgaan met het ‘andere’ in anderen. Daar lopen groepen vaak op vast."

Het klinkt eenvoudig; samenwerken en innoveren, om vervolgens het best haalbare resultaat voor een  patiënt te bereiken. In de praktijk is dit een hele grote uitdaging. Autonome zorgorganisatie en zorgprofessionals moeten steeds meer samenwerken, ondanks oud zeer en tegenstrijdige belangen. Een facilitator van Roset geeft organisaties en teams veranderkracht. We werken niet met dikke rapporten maar werken met relaties tussen mensen in groepen. Hiervoor gebruiken we effectieve methoden waarmee we werken aan de veranderkracht van organisaties en netwerken.

Roset geeft organisaties veranderkracht

 • Als het proces in een samenwerking of in een groep vastloopt;
 • Bij de samenwerking in teams en groepen met tegengestelde belangen;
 • Bij de verkenning en totstandkoming van samenwerkingscoalities of netwerkvorming;
 • Bij het introduceren van Agile werken in teams en in zorgnetwerken;
 • Vanaf de eerste vage samenwerking & innovatiebehoefte tot en met implementatie.

Veilig tegenstrijdige belangen overbruggen.

Een gezamenlijk onderzoek om samen wijzer te worden en de onderlinge relatie te verbeteren.

Focus op waarde en relevante patiëntuitkomsten. 

Dit vraagt om een intensieve afgestemde samenwerking en andere vormen van organiseren.

Goede besluiten nemen en iedereen betrokken houden.

Samenwerkingsafspraken met zorgpartners maken en verbeteren van de (digitale) communicatielijnen.

Concrete resultaten

 • Het opdrachtgeverschap is op een gedegen wijze belegd;
 • Een gezamenlijke visie, strategie en een heldere veranderopdracht;
 • Inclusief, gedragen en concrete besluitvorming in een complex krachtenveld;
 • Teams en zorgnetwerken werken beter samen;
 • Continue verbeteren; Agile werken en de Lean filosofie verankeren;
 • Het realiseren van concrete vernieuwingsprojecten met impact.

Het goede gesprek

De verschillen niet wegpoetsen,  maar onderzoeken.

Het betere conflict

Maak de onderstroom zichtbaar én hanteerbaar.Overbrug de belangen.

Het beste besluit

Besluitvorming met aandacht en waardering voor de minderheid.

Wij sturen op daadkracht, commitment en draagvlak

Procesfacilitatie in samenwerkingsverbanden

Gezamenlijke ambities formuleren, de verschillen bespreekbaar maken en de belangen helder krijgen. Ontdek de kracht van een goede samenwerking.

Coaching van zorgnetwerken

Coaching werkt als een frisse wind, je krijgt (weer, of nog meer) zin om samen te werken. Verschillen overbruggen en goede inclusieve besluiten.

Samen doorgroeien met Roset