Slimmer digitaal werken

Slimmer (digitaal) werken moet er voor zorgen dat de zorg beschikbaar blijft en aansluit bij veranderende behoeften van patiënten. 

Roset Twente

Roset Twente

Slimmer digitaal werken

Slimmer (digitaal) werken moet er voor zorgen dat de

zorg beschikbaar blijft en aansluit bij veranderende

behoeften van patiënten

 


Door een stijgende zorgvraag en minder personeel zal de werkdruk in de zorg toe blijven nemen. Daarnaast hebben patiënten steeds meer de behoefte om betrokken te worden bij de zorg; bijvoorbeeld als het gaat om gezamenlijke besluitvorming, informatie over gezondheid of zelf verzamelen van gezondheidsdata.


De uitdagingen in de zorg vragen om het snel adopteren en opschalen van nieuwe werkwijzen. Oplossingsrichtingen waarbij over de verschillende domeinen heen door partijen slimmer (digitaal) wordt samengewerkt zijn de toekomst. Ook is er toenemende urgentie om meer in te zetten op preventie en meer eigen regie bij de patiënt.

Roset is als onafhankelijke partij in staat om partijen te begeleiden tot slimme nieuwe (digitale) oplossingen te komen. Wij weten wat er speelt en begeleiden onze opdrachtgevers bij het initiëren en realiseren van de gewenste veranderingen.

   

_


Een mooi praktijkvoorbeeld van slimmer digitaal werken is ArtsOnline, een slim platform dat op innovatieve wijze contact tussen huisartsen, waarnemers en patiënten mogelijk maakt. Het kan de werkdruk binnen huisartsenpraktijken verminderen, het zorgt ervoor dat de aanwezige waarneemcapaciteit in Nederland optimaal kan worden benut en de toegang tot huisartsenzorg nu en in de toekomst op een vernieuwende manier kan worden gewaarborgd. Lees meer over ArtsOnline door op onderstaande button te klikken.


Meer over ArtsOnline


Carin Pipers - Consultant

"Slimmer digitaal werken gaat over vernieuwen en veranderen. Slimmer (digitaal) werken in de eigen praktijk of voor jezelf lukt vaak nog wel. Dit is een verandering op microniveau. Maar slimmer (digitaal) werken waar andere oplossingen of zorgprocessen worden gevraagd zijn complex. Zeker als er sprake is van meerdere betrokken professionals of organisaties. “Op welke manier kom je tot een zinvol nieuw product of dienst. Voegt dit product of nieuwe dienst voldoende waarde toe en leidt deze waarde tot een passende financiering?” Ervaringen met verbeter- en innovatietrajecten leert, dat met een methodische aanpak goede resultaten worden bereikt. Daarnaast is lef en leiderschap nodig om deze nieuw ontwikkelde zorg verder te brengen."

Carin Pipers - Consultant

"Slimmer digitaal werken gaat over vernieuwen en veranderen. Slimmer (digitaal) werken in de eigen praktijk of voor jezelf lukt vaak nog wel. Dit is een verandering op microniveau. Maar slimmer (digitaal) werken waar andere oplossingen of zorgprocessen worden gevraagd zijn complex. Zeker als er sprake is van meerdere betrokken professionals of organisaties. “Op welke manier kom je tot een zinvol nieuw product of dienst. Voegt dit product of nieuwe dienst voldoende waarde toe en leidt deze waarde tot een passende financiering?” Ervaringen met verbeter- en innovatietrajecten leert, dat met een methodische aanpak goede resultaten worden bereikt. Daarnaast is lef en leiderschap nodig om deze nieuw ontwikkelde zorg verder te brengen."

Benieuwd naar wat we samen kunnen bereiken?

Neem dan vrijblijvend contact op met onze adviseurs