Think big, act small!

Door Lars van der A, Klinisch informaticus i.o. ZGT

E-health leeft! Dat kunnen we wel zeggen na het bezoek aan de e-Health Convention 2018 in Amsterdam. Een congres georganiseerd door Skipr en Emerce, gericht op innovatie in de cure en care. E-health wordt hierbij ingezet als middel om de zorg anders te organiseren en daarmee de problemen in de gezondheidszorg (toenemende druk en stijgende kosten) aan te pakken.

Het is prachtig te zien hoe zorginstellingen en leveranciers bezig zijn met e-health en innovatie. Het is dan ook logisch dat innovatie steeds vaker op de bestuurlijke agenda’s van zorginstellingen staat. We willen en moeten er iets mee doen. Dit zien we terug in de vorm van pilots, het ontstaan van innovatielabs (fysieke ruimte waar medewerkers en soms patiënten kennis kunnen maken met innovaties) en de vele berichten in de media.

Echter na een congresdag vol met inspirerende verhalen blijft bij mij de vraag “Wat is innovatie?” hangen. Een definitiekwestie waar op deze dag nauwelijks aandacht voor was. Bedoelen we nu allemaal wel hetzelfde?

Innovatie wordt vaak gezien als vernieuwing. Het bedenken van nieuwe oplossingen maar ook het toepassen van bewezen oplossingen uit andere sectoren kunnen gezien worden als vernieuwing. Als je kijkt naar de succesvolle innovaties dan gaat het over meer dan alleen vernieuwing. Succesvolle innovaties kennen een business model, zijn schaalbaar, geïmplementeerd in het proces en hebben daardoor impact op de zorg. Dit gaat dus verder dan het uitvoeren van een pilot. Te vaak worden pilots nog bedacht van achter een bureau of op een zolderkamer en uitgevoerd op een te kleine schaal binnen de context van één specifieke zorginstelling. Deze komen dan vaak niet verder dan de pilotfase. Nu is het logisch dat niet elke pilot tot een innovatie leidt. Dat is ook goed, want misschien kunnen we van de“mislukkingen” wel het meeste leren. De vraag is echter op welke wijze we deze ervaringen onderling delen en hoe we meer kunnen samenwerken op dit gebied. Je kunt je afvragen in hoeverre elke zorginstelling afzonderlijk moet inzetten op innovatie. Regionale en landelijke samenwerking op het gebied van innovatie zorgt voor het zinvol inzetten van het beperkte budget, voorkomt dat we het wiel opnieuw uitvinden en maakt oplossingen schaalbaar.

Samenwerken aan innovatie met alle stakeholders is een belangrijke succesfactor. Dit gaat over zorgprofessionals, bestuurders en ICT, maar ook zeker niet te vergeten de patiënt.Een toegevoegde waarde op dit congres is de aanwezigheid van ontwerpbureaus. Deze vaak creatieve personen zijn uitstekend in staat innovatie te benaderen vanuit de patiëntbeleving. Ze komen met verrassende ideeën die niet altijd over techniek gaan en daarnaast vaak verrassend snel implementeerbaar zijn. Een vriendelijke tekst op een uitrijkaart voor de parkeergarage, een patiëntvriendelijke apotheek balie of koffiekopjes bedrukt met drie belangrijke vragen die de patiënt kan stellen aan zijn zorgverlener. Out-of-the-box ideeën die misschien wel echt innovatief zijn. Voordat we ons allemaal gaan bezig houden met Big Data, wearables, personalized medicine etc., zouden we ons ook kunnen focussen op kleine haalbare innovaties:

Think big, act small

In het kader van zijn postacademische opleiding Klinische Informatica aan de Technische Universiteit Eindhoven vervulde Lars van der A een externe opdracht van oktober t/m december 2018 bij Roset. In deze opdracht hield hij zich intensief bezig met e-healthtoepassingen in de eerstelijnszorg. Lars werkt als beheerder en projectleider op het snijvlak van zorg en ICT in het ziekenhuis ZGT.

Over de schrijver
“Het liefst help ik zorgorganisaties die met ambitie en met overtuiging meer gezondheid, vitaliteit, patiëntwaarde en welzijn willen realiseren. Hieraan bijdragen: Dát is mijn missie.” Wyco is directeur van Roset, ArtsOnline en eveneens werkzaam als adviseur. Hij is praktiserend fysiotherapeut geweest en studeerde bedrijfskunde. In 2015 heeft hij zijn Executive Master of Health Administration (MHA/MSc) TIAS aan de Tilburg ‘University’ afgesloten. Naast het begeleiden van innovatie - en verandertrajecten in zorgketens richt hij zich op kennisontwikkeling en onderzoek naar de effecten van leefstijlinterventies en de interne en externe kennisbranding binnen Roset en ArtsOnline.
Reactie plaatsen