Visie en strategie ontwikkeling

"Waar willen we heen, het waarom en hoe willen we daar komen?"


Zorgwekkende ontwikkelingen op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn

Sterke vergrijzing van de populatie

Het aandeel 65-plussers groeit. Een sterke stijging van het aantal mensen met dementie.

Groei van chronische aandoening

Een stijging van het aantal mensen met overgewicht. Toename chronische ziekten.

Stijging van de zorgconsumptie

Hoge zorgconsumptie, met name gedreven door een hoog zorggebruik in de tweede lijn.

Ontstaan complexere zorgvraag

Toename multiproblematiek, complexere zorgvraag en grotere (tijds)inspanning nodig.

Tekort aan zorgverleners

Het aantal medewerkers in de zorg neemt af. Extra krapte bij veel beroepen in de zorg.

Eerstelijnszorg onder druk

Huisartsen zijn overbelast en schaars. Anders werken en organiseren wordt een noodzaak.

Overheid en zorgverzekeraars zetten steeds meer in op waardegerichte zorginkoop!

 • Inkoopmodellen zijn gericht op ontschotting, integrale samenhang en samenwerking;
 • De zorg moet beter aansluiten bij de (objectieve) zorgbehoefte van de patiënt;
 • Segmentatie van patiënten met vergelijkbare medische condities organiseren;
 • Patiënten meer in de regie zetten met het toepassen van e-health;
 • Een beoogde kostenreductie door kwaliteitstoename;
 • Coördinatie en behandeling meer integraal vanuit de 1e lijn laten organiseren.

Ontdek de visie voor je organisatie of voor je samenwerkingsverband in een energiek en participatief proces

Onze aanpak

Onderzoek &

Analyse

Visie &

Strategie

Implementatie & Monitoring

Leiderschap &

Teamontwikkeling

Op welke resultaten sturen wij?


 • Een gezamenlijke taal ontwikkelen en keuzes maken, die zijn gebaseerd op waarde voor alle stakeholders;
 • In een participatief proces ontdekken we de visie van de organisatie of het samenwerkingsverband;
 • De juiste strategie wordt verhelderd met een haalbare ‘roadmap’ en planning;
 • Het waarmaken van de visie en de strategie met draagvlak en medewerking op teamniveau;
 • Het duiden en realiseren van ‘quick wins’ voor vertrouwen, daadkracht en draagvlak.
.