arrow_drop_up arrow_drop_down

Waardegedreven zorg

Creëer een niet te vergelijken zorgformule vanuit eerstelijns perspectief

Elisabeth Teisberg

Betere gezondheid vermindert de uitgaven

Slechte gezondheid verhoogt de uitgaven. Mensen zoeken geen gezondheidszorg omdat ze behandeling willen; ze willen een betere gezondheid. Het doel is dus om oplossingen te bieden die mensen helpen om efficiënt, effectief en snel een betere gezondheid te bereiken’.

Overheid en zorgverzekeraars zetten in op waardegerichte zorginkoop!

De uitgangspunten op een rij:

  • Inkoopmodellen zijn gericht op ontschotting, integrale samenhang en samenwerking;
  • De zorg moet beter aansluit bij de (objectieve) zorgbehoefte van de patiënt;
  • Segmentatie van patiënten met vergelijkbare medische condities organiseren;
  • Patiënten meer in de regie zetten met het toepassen van e-health;
  • Een beoogde kostenreductie door kwaliteitstoename;
  • Coördinatie en behandeling meer integraal vanuit de 1e lijn laten organiseren.

Wat zijn de voordelen voor mij?

Value based healthcare | een andere  eerstelijns zorgstrategie

Jarenlang is de eerstelijnszorg georganiseerd en ingericht rond bekostiging van verrichtingen. Maar de zorg is en blijft fragmentarisch terwijl de patiënt kriskras door het zorglandschap gaat. Het wordt tijd voor een ander strategisch kader dat de basis vormt voor de organisatie van de (eerstelijns)zorg. Waarde is het centrale begrip in 'value based healthcare'. De organisatie van de zorg is er op gericht om de gezondheidsuitkomsten voor patiënten met een vergelijkbare medische conditie, te verbeteren. Het gaat om het vergroten van waarde voor de patiënt, door de uitkomsten die belangrijk zijn voor de patiënt centraal te stellen.

Zorgprofessionals verbeteren de uitkomsten, zorgverzekeraars belonen naar waarde. 

Betere uitkomsten en meer gezondheid.

Hoe maak je de omslag in een zorgorganisatie die is ingericht naar Prijs x Volume naar een zorgorganisatie die een zorgproces aanbiedt gericht op het creëren van zoveel mogelijk waarde, dus betere en relevante uitkomsten voor de patiënt? Value based healthcare vraagt intensieve samenwerking en andere vormen van organiseren. Als meer waarde wordt gecreëerd in een nieuw zorgproces, willen professionals ook beloond worden naar waarde. Dit vraagt om een andere zorglevering, verantwoordelijkheid en beloning.

Wij helpen de georganiseerde eerstelijnszorg met de start van

Value Based Healthcare

Waardegedreven eerstelijns 

ouderenzorg

De zorg voor ouderen wordt anders ingericht, dus van preventie, behandeling/zorg tot nazorg.

Waardegedreven organiseren van de chronische zorg

Het aantal chronische patiënten neemt toe.  Samenwerking en netwerkzorg is van groot belang.

Waardegedreven ondernemen in de 1ste lijn

Specialisatie neemt toe. Dit leidt tot reële keuzes voor de klant. Ook in de eerstelijnszorg.

Eerstelijns KOBETI-methode

In zes stappen binnen 15 weken een onderscheidende

zorgformule bouwen vanuit een eerstelijns perspectief.

Geen dikke beleidsnotities, maar wel met onze

eerstelijns KOBETI-methode waarmee we samen met onze klanten werken aan het versterken van de eerstelijnszorg.

Het waarom en hoe van eerstelijns 'value based healthcare': gratis teamworkshop

Met alle plezier komen wij naar je toe om meer te vertellen. In een telefonisch gesprek verkennen we je belangrijkste vragen. Daarna kunnen we desgewenst nader kennis maken en een kop koffie met elkaar drinken. Als we gaan samenwerken dan wordt je dankzij onze ruime ervaring in de eerstelijnszorg op een prettige en gedreven manier naar realistische resultaten geleid.