Zorg ICT 

"Hoe verbeteren we onze communicatie en hoe laten we IT onze zorgverlening en samenwerking aandrijven?"

Zorg ICT & E-health - Wim Derks

Een passende inrichting van de informatievoorziening en bijbehorende ICT is voor zorgaanbieders in de eerstelijnszorg van groot belang. Een goede, regionaal gestroomlijnde ICT voorziening vanuit de eerstelijnszorg, maakt dat samenwerking met andere zorgaanbieders beter verloopt en behandeluitkomsten kunnen worden verbeterd. Met de inzet van e-health kan beter en effectiever zorg en ondersteuning worden verleend. Het kan zorgaanbieders ontlasten en de werkdruk verlagen. Voor ouderen of chronisch zieken en hun mantelzorgers kan e-health bijdragen aan meer regie en meer bewegingsvrijheid. Het kan ervoor zorgen dat zij met een grotere kwaliteit van leven langer thuis kunnen blijven wonen.

Carin Pipers - 'De georganiseerde eerstelijnsorganisaties hebben complexe regionale vraagstukken op ICT-gebied'.

Voor goede kwalitatieve zorg wordt de beschikbaarheid van gegevens steeds belangrijker. Patiënten willen goed geïnformeerd worden en zelf toegang hebben tot hun medische informatie en inspraak hebben in de medische besluitvorming. Er komen in snel tempo nieuwe toepassingen voor e-health beschikbaar en de wetgeving op het gebied van Privacy en Informatie-beveiliging wordt steeds ingewikkelder. Door deze ontwikkelingen neemt de afhankelijkheid en complexiteit van ICT steeds verder toe. 

Eerstelijnszorg ICT niet klaar voor de ‘digitale’ transitie.

Visie op zorg ICT is noodzakelijk voor de positie van de huisartsen met ketenpartners.

De complexiteit rondom zorg ICT neemt toe.

Eerstelijnszorgprofessionals worden niet ontzorgd op het gebied van zorg ICT.

Een zwakke onderhandelingspositie.

Sterke onderhandelingspositie ontbreekt in de eerstelijnszorg. Deze staat op het spel.

Uitdagingen rondom medicatieveiligheid.

Er is nog te veel variatie in de regio. Zorg ICT en systeem-afstemming is van levensbelang.

Privacy en informatie beveiliging  complexer.

Digitale inzage door patiënten in hun medische dossier wordt 1 juli 2020 wettelijk verplicht.

Werkdruk verminderen en groei beheersen.

De zorgvraag groeit de komende tijd met 3,5 procent per jaar. De werkdruk is nu al hoog.

Hoe helpt Roset mijn organisatie?

De zorg is een sector waar enorme potentie ligt voor innovatie in de breedste zin van het woord: op sociaal, organisatorisch, procesmatig en technologisch vlak. Onze uitdaging is dat u als eindverantwoordelijke of als team de beste keuzes maakt voor een duurzame en klantgerichte toekomst. Dat u deze keuzes vertaalt naar concrete plannen, innovaties, ICT systemen, acties, processen en een organisatie.

Wat zijn mijn voordelen?

Kennis van regionale ICT vraagstukken voor huisartsen.

Jarenlange ervaring met Zorg ICT en strategische vraagstukken bij diverse zorggroepen en regio’s.

Excellente projectmanagement skills.

We leveren projectleiders die terug kunnen kijken op vele opdrachtsuccessen.

Kennis van de georganiseerde eerstelijn.

Ruime ervaring in meerdere regio’s met het opzetten van regionale zorg ICT voor huisartsen en apothekers.

Samen sterk in de ‘digitale’ transitie.

Een slimme regioaanpak bij het procesmatig integreren van technologie en wettelijke verplichtingen.

Resultaatgericht en sturing op draagvlak.

Sturing op samenwerking en commitment. Een aanpak waarin diversiteit wordt verwelkomd.

Kennis van landelijke programma’s en wetgeving.

Grote kennis van de eerstelijnszorg en gebruikte informatiesystemen en nieuwe communicatieplatformen.

Wim en zijn  organisatie waren goed op de hoogte van procedures rond opstellen overeenkomsten. Wim nam nooit genoegen met half werk. Vasthoudend.

Jantien van Ittersum - Huisarts en voormalig HRZ bestuurslid

We hebben Carin leren kennen als een resultaatgerichte projectleider die oog houdt voor de complexiteit van processen en effect op medewerkers.

Ilse Moes - adviseur informatievoorziening THOON

THOON is heel enthousiast over de manier waarop consultants Carin Pipers en Wim Derks hebben onderzocht of de huisartsenorganisatie zou moeten overstappen naar een nieuw programma voor het Keten Ondersteuning Systeem (KOS).

Cees van Dijk - Directeur huisartsenzorggroep THOON

Onze aanpak

Onderzoek &

Analyse

This unit makes a perfect suit for a USP. In this area you have room for a description

Visie &

Strategie

This unit makes a perfect suit for a USP. In this area you have room for a description

Implementatie & Monitoring

This unit makes a perfect suit for a USP. In this area you have room for a description

Leiderschap & Teamontwikkeling

This unit makes a perfect suit for a USP. In this area you have room for a description

Kies een stip op de horizon

Als je niet weet waar je naartoe wilt, is geen enkel idee goed. Daarom heeft innovatie en de beoogde verandering richting nodig. Wij hebben uitgebreide ervaring in het begeleiden van samenwerkingsverbanden van zorgverleners, de georganiseerde eerstelijn, regionale huisartsen- en apothekersorganisaties, ziekenhuizen en VVT-organisaties en bij het vinden van een passende koers en inrichting van de informatievoorziening en bijbehorende ICT. Roset kan u hierbij op verschillende manieren helpen.

ICT-Visie en Strategie voor de eerstelijns huisartsenzorg

Door middel van een ICT-visie en strategie worden de belangrijkste strategische vragen en keuzes rondom ICT voor de komende jaren geadresseerd. Met uw medewerkers en eventuele netwerkpartners ontwerpen we een ICT-visie en -strategie en werken deze al validerend steeds verder uit.Wij kunnen u vanuit onze ruime expertise helpen bij het beantwoorden van deze vragen en het opstellen van een goed doordachte ICT-visie en -strategie. Hierdoor wordt het duidelijk waar u op het gebied van de informatievoorziening en bijbehorende ICT heen wilt en hoe u daar moet komen.

Regionalisering Zorg ICT

Eerstelijnszorgorganisaties worden geconfronteerd met een steeds complexer en versnipperd ICT landschap in de regio. De hoeveelheid gebruikte informatiesystemen, communicatieplatformen en e-health toepassingen nemen snel toe. Ook de wettelijke eisen op het gebied van privacy en informatiebeveiliging worden steeds complexer. Om grip te krijgen en de zorgverleners te ontzorgen is regionalisering van zorg ICT nodig. Dit is ook de visie van partijen als Nictiz, LHV, NHG en InEen. Het betekent dat er wordt gekozen voor regionale zorg ICT-oplossingen, die worden aangestuurd en beheerd door regionale organisaties. Vanuit het ministerie van VWS en zorgverzekeraars worden middelen vrijgemaakt om dit te financieren. Roset heeft jarenlange ervaring met dit soort vraagstukken en is daarom als geen ander in staat om u te helpen om dit soort trajecten succesvol uit te voeren.

E-health

E-health richt zich op digitale gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders en patiënten. Door de veelheid van nieuwe patiëntenportalen, PGO’s, communicatieplatformen, websites en app’s raak je snel het overzicht kwijt. Hoe om te gaan met landelijke programma’s als OPEN en MedMij? Zijn de pilots op te schalen naar regionaal niveau? Hoe kunnen toepassingen als videoconsult worden geïntegreerd in de praktijkvoering? Wat bieden we patiënten die graag hun zelfmetingen digitaal met hun zorgverleners willen delen? Wat is ons antwoord aan grote ICT-leveranciers die via wearables, app’s, big data en kunstmatige intelligentie de zorg proberen ‘’te veroveren’’?  Roset heeft de kennis en ervaring in huis om u te helpen bij dit soort vraagstukken.

“ Nieuwe technologie kan delen van ons werk beter en met minder fouten dan wij doen. Uiteraard vraagt dit om een herbezinning op onze rol en het proces, maar laten we vooral de kracht van technologie gebruiken om de zorg voor patiënten te verbeteren! "

Klaar voor de start?

De zorg ICT adviseurs van Roset helpen je om als eindverantwoordelijke of als team de beste keuzes te maken voor een duurzame en klantgerichte toekomst. Dat je deze keuzes vertaalt naar een concrete zorg ICT visie, plannen, ICT systemen, acties, processen en wellicht een regionale zorg ICT organisatie voor de eerstelijnszorg. Enkele voordelen van onze diensten:

  • Zorg ICT visie en strategie die toekomstbestendig is voor huisartsen
  • Duidelijkheid over PGO’s en Landelijke programma’s
  • Een digitalisering die de huisartsenzorg helpt
  • Resultaatgericht en sturing op draagvlak
  • Versterking van een regionale organisatie en infrastructuur
  • Bundeling van ICT-kennis, capaciteit en voorzieningen op regionaal niveau