arrow_drop_up arrow_drop_down

Roset | eerstelijnszorg adviseurs

Wij helpen bij oplossingen om efficiënt, effectief en snel een betere gezondheid te bereiken’.

Innovatiefacilitatie

Als je wilt innoveren dan zorgen wij voor een creatief proces; richting, focus en doelen.

Zorg & ICT

Consultancy regionale zorg ICT; integreren van technologie en wettelijke verplichtingen.

Arts Online

Praktijkopvolging? Minder huisartsen voor de huisartsenpost? Doe het anders.

Waardegedreven zorg

Zorgverzekeraars starten met waardegerichte zorginkoop! Een strategische aanpak!

Procesfacilitatie

Conflicten, inclusieve besluiten, gedeelde ambitie en urgentie. Kortom; samenwerken.

Roset academie

School jezelf en je zorgorganisatie. Voeg extra organisatie -en innovatiekracht toe.