Wij zijn een regionale adviesorganisatie gespecialiseerd in domein overstijgende samenwerking met de eerstelijnszorg als basis in het samenwerkingsverband.

Zorginnovatie visie advies

Ontdek hoe we dit doen
Video Aspect Ratio: 9:4

Wij zijn een regionale adviesorganisatie gespecialiseerd in domein overstijgende samenwerking met de eerstelijnszorg als basis in het samenwerkingsverband.

20 jaar +

Ervaring in de eerstelijnszorg

14 jaar

Actief in Twentse zorgnetwerken

Regiobureau

Domein overstijgende samenwerking

We adviseren, begeleiden en evalueren samenwerkingen

Continuïteit en arbeidsmarktproblematiek

Stijgende zorgvraag, minder personeel en  een toename van de werkdruk.

Samenwerken met sociaal domein

Samenwerken om te komen tot passende oplossingen en het toevoegen van waarde.

Organisatiegraad eerstelijnszorg

Organisatiegraad paramedische zorg verhogen. De juiste zorg op de juiste plek.

Digitalisering en gegevensuitwisseling

Het begeleiden van partijen om tot slimme samenwerkingsoplossingen te komen.

Regionale samenwerking en zorgnetwerken

Complexe problemen oplossen en verkennen van een gedeelde ambitie.

Gezondheid en 

leefstijl

Samen invulling geven aan een bredere kijk op gezondheid.

Mensen zoeken geen gezondheidszorg omdat ze behandeling willen;

ze willen een betere gezondheid.

Roset initieert en realiseert met haar opdrachtgevers oplossingen die mensen helpen een

betere gezondheid en welzijn te bereiken

Creëer blijvend resultaat
voor burgers, patiënten, zorgprofessionals en maatschappij

We adviseren, begeleiden en evalueren samenwerkingen in de zorg

Over Roset


De zorgvraag blijft stijgen. De druk op het zorgsysteem blijft onverminderd hoog. Minder medewerkers, meer patiënten, wachtlijsten, minder budget per patiënt en hogere eisen van financiers en de burger. Uitdagingen die vragen om andere en slimme organisatievormen. Maar hoe geef je als organisaties deze samenwerking vorm? Om te slagen is een gezamenlijke ambitie, urgentie en een gedragen strategie nodig, de juiste domein overstijgende samenwerkingen moeten worden opgezocht. Samenwerking organiseren en begeleiden in netwerken zit in ons bloed. Wij zijn de regionale adviesorganisatie voor de zorg in Twente, gespecialiseerd in domein overstijgende samenwerking met de eerstelijnszorg als basis in het samenwerkingsverband. Dat doen we als consultant, procesregisseur, facilitator, of als projectadviseur met verstand van strategie, innovatie, besturing en leiderschap. Samen zorgen we er voor dat de kans van slagen bij doelgerichte veranderopgaven toeneemt.

Gratis e-book

Waardegedreven eerstelijns ouderenzorg

Een compleet e-book dat laat zien wat waardegedreven zorg is, welke strategische agenda hierbij past en wat nodig is om waardegedreven zorg mogelijk te maken.

Value Based Healthcare