arrow_drop_up arrow_drop_down

Over Roset

Efficiënt, effectief en snel een betere gezondheid bereiken in Twente

Samen meer waarde creëren 

U streeft als zorgaanbieder naar meetbare resultaten. Roset ook. Wij helpen organisaties en mensen die in de eerstelijnszorg werken, of met de eerstelijn samenwerken, zoveel mogelijk zelf te laten verbeteren en te innoveren – met als beoogd resultaat – dat er extra of meer waarde wordt gecreëerd voor patiënten, zorgprofessionals en maatschappij.

Roset staat voor samen creëren en verbinden

De kracht van Roset zit in het opzetten en faciliteren van samenwerking vanuit een eerstelijnszorg perspectief. Tussen al uw verschillende belangen gaat Roset op zoek naar het gezamenlijke belang. Dat kan zijn binnen de zorgketen, maar ook er buiten. Tot tastbare resultaten komen en van daaruit de ‘match’ en de gezamenlijke ambities versterken tussen zorgpartners, dat is waar Roset voor staat!

Roset is onafhankelijk

Roset is een netwerk facilitator pur sang. Neemt dus een onafhankelijke positie in tussen zorgpartners en opdrachtgevers. Het afgelopen decennium ontstonden veel verschillende vormen van samenwerking. In al die vormen was Roset vaak een faciliterende partij om als onafhankelijk partner de synergie te zoeken en te vinden. 

Samen met u impact realiseren

Roset draagt bij aan verbeter- en vernieuwingsprocessen in de zorg. Samen met u maken we impact. Door een verbetertraject, een innovatie traject, een samenwerkingsprogramma en met inspiratie-en kennissessies. Samenwerken met Roset verloopt bij voorkeur via een gestructureerd stappenplan zodat onzekerheden worden geminimaliseerd en de kans van slagen wordt vergroot.

Ons team

Wyco de Vries

Directeur

Irma IJsseldijk

Procesmanager

Peter Nijhof

Innovatie expert

Rachel Liedenbaum

Projectcoördinator

Wim Derks

Zorg ICT expert

Carin Pipers

Zorg ICT expert

Nina van der Laan

Projectprofessional

Marie-Claire Ottenhof

Projectprofessional

Ons hoger doel

Ons hoger doel, onderdeel van onze visie, vormt de basis van Roset en geeft richting en betekenis aan alles wat we doen. Maar misschien nog wel belangrijker; het geeft energie en zorgt voor binding tussen alle collega’s die samen Roset vormen.

 ‘Met onze opdrachtgevers realiseren we oplossingen die mensen helpen om efficiënt, effectief en snel een betere gezondheid te bereiken’.


De filosofie en visie van Roset is gebaseerd op de van ‘Harvard Business School’ afkomstige ‘Value Based Healthcare’ waar waardecreatie centraal staat.

Wij helpen u met..

Innovatiefacilitatie

Als je wilt innoveren dan zorgen wij voor een creatief proces; richting, focus en doelen.

Zorg & ICT

Consultancy regionale zorg ICT; integreren van technologie en wettelijke verplichtingen.

Arts Online

Praktijkopvolging?
Minder huisartsen voor de huisartsenpost? Doe het anders.

Waardegedreven zorg

Zorgverzekeraars starten met waardegerichte zorginkoop! Een strategische aanpak!

Procesfacilitatie

Conflicten, inclusieve besluiten, gedeelde ambitie en urgentie. Kortom; samenwerken.

Roset academie

School jezelf en je zorgorganisatie. Voeg extra organisatie -en innovatiekracht toe.