arrow_drop_up arrow_drop_down

Over Roset

Samen meer waarde creëren 

U streeft als zorgaanbieder naar meetbare resultaten. Roset ook. Wij helpen organisaties en mensen die in de eerstelijnszorg werken, of met de eerstelijn samenwerken, zoveel mogelijk zelf te laten verbeteren en te innoveren – met als beoogd resultaat – dat er extra of meer waarde wordt gecreëerd voor patiënten, zorgprofessionals en maatschappij.

Roset staat voor samen creëren en verbinden

De kracht van Roset zit in het opzetten en faciliteren van samenwerking vanuit een eerstelijnszorg perspectief. Samenwerken is complexer dan gedacht. Roset geeft invulling aan een betekenisvol proces en aan gedeelde ambities. Dat kan zijn binnen de zorgketen, maar ook er buiten. Tot tastbare resultaten komen en van daaruit de ‘match’ en de gezamenlijke ambities versterken tussen zorgpartners, dat is waar Roset voor staat!

Roset is onafhankelijk

Roset is een netwerk facilitator pur sang. Neemt dus een onafhankelijke positie in tussen zorgpartners en opdrachtgevers. Het afgelopen decennium ontstonden veel verschillende vormen van samenwerking. In al die vormen was Roset vaak een faciliterende partij om als onafhankelijk partner de synergie te zoeken en te vinden. 

Samen met u impact realiseren

Roset draagt bij aan verbeter- en vernieuwingsprocessen in de zorg. Samen met u maken we impact. Door een verbetertraject, een innovatie traject, een samenwerkingsprogramma en met inspiratie-en kennissessies. Samenwerken met Roset verloopt bij voorkeur via een gestructureerd stappenplan zodat onzekerheden worden geminimaliseerd en de kans van slagen wordt vergroot.

Ons team

Wyco de Vries

Directeur

Irma IJsseldijk

Consultant

Peter Nijhof

Consultant

Rachel Liedenbaum

Projectcoördinator

Wim Derks

Consultant

Carin Pipers

Consultant

Nina van der Laan

Junior consultant

Ben Stoltenborg

Consultant

Ons hoger doel

Ons hoger doel, onderdeel van onze visie, vormt de basis van Roset en geeft richting en betekenis aan alles wat we doen. Maar misschien nog wel belangrijker; het geeft energie en zorgt voor binding tussen alle collega’s die samen Roset vormen.

 ‘Met onze opdrachtgevers realiseren we oplossingen die mensen helpen om efficiënt, effectief en snel een betere gezondheid te bereiken’.


De filosofie en visie van Roset is gebaseerd op de van ‘Harvard Business School’ afkomstige ‘Value Based Healthcare’ waar waardecreatie centraal staat.

We gebruiken cookies