Carin Pipers - consultant

Carin Pipers is een ervaren projectleider, programmamanager en adviseur en loopt inmiddels al heel wat jaren mee in de zorg en ICT-wereld. Na gewerkt te hebben voor een grote ICT-organisatie, is zij gestart als informatiemanager in een ziekenhuis toen digitalisering nog in de kinderschoenen. Hier gaf zij vorm aan de professionalisering van ICT. Daarna volgden vele adviesopdrachten door de hele zorgsector: ziekenhuizen, ggz en regionale eerstelijnsorganisaties. In de organisatie van de digitalisering in de eerstelijn zijn veel parallellen met de professionalisering die in de andere zorgsectoren heeft plaatsgevonden.


“Er is al vroeg gedigitaliseerd in de huisartsenzorg, maar qua aansturing en organisatie staan we aan het begin van hetgeen nodig is om naar de toekomst toe digitalisering slagvaardig te blijven vormgeven. Daarnaast is het zo dat de techniek vaak al veel meer mogelijkheden in zich heeft, dan dat er gebruikt wordt. Implementeren is niet zo simpel, maar bepaalt uiteindelijk óf en in welk tempo de meerwaarde van ICT wordt ervaren.”

Klik op de titel en ontvang het gratis e-book.

Grip op regionale ICT huisartsenzorg

Van Digitaal naar Optimaal