Organisatiegraad eerstelijnszorg

Bevorderen van samenwerking van de verschillende paramedische beroepsgroepen.

null

Organisatiegraad eerstelijnszorg

Bevorderen van samenwerking van de verschillende paramedische beroepsgroepen.

In 2021 is het landelijk programma Organisatiegraad Paramedische Zorg van start gegaan. In het Hoofdlijnenakkoord Paramedische Zorg 2019-2022 zijn afspraken gemaakt om samenwerking in de regio te bevorderen. Deze afspraken zijn voortgezet in het IZA, waarin regionale samenwerking en versterking van de organisatie van de eerstelijnszorg hoog op de agenda staan. Twente was één van de vier pilot-regio’s en inmiddels wordt overal in Nederland hard gewerkt aan het bevorderen van de samenwerking van de verschillende paramedische beroepsgroepen.


Het paramedische zorglandschap is versnipperd; het bestaat uit veelal kleine praktijken, die de focus vooral binnen de eigen muren hebben. Om te komen tot multidisciplinaire samenwerking was het belangrijk om de verschillende beroepsgroepen eerst monodisciplinair te verenigen. Inmiddels zijn gesprekken gaande om te komen tot een regionaal paramedisch platform, dat aanspreekbaar is voor partijen die met hen willen samenwerken.

Lees meer hierover in ons gratis magazine.

WelZoGezond - Veranderingen in de zorg.

Benieuwd naar wat we samen kunnen bereiken?

Neem dan vrijblijvend contact op met onze adviseurs