Organisatiegraad eerstelijnszorg

Organisatiegraad van de paramedische zorg verhogen. De juiste zorg op de juiste plek.

null

Organisatiegraad eerstelijnszorg

Organisatiegraad van de paramedische zorg verhogen. De juiste zorg op de juiste plek.

Voor paramedici is het belangrijk te beseffen dat er een ander tijdperk aanbreekt. Het is tijd om de krachten in de regio te bundelen.

Organisatiegraad gaat over hoe eerstelijnszorgaanbieders georganiseerd zijn in de regio. Zijn zij als regionale groep zichtbaar en aanspreekbaar, of werken zij naast elkaar als zorgaanbieders of praktijken. Als gevolg van de vergrijzing, de beweging naar passende zorg en omdat mensen langer thuis blijven wonen, zullen steeds meer mensen voor complexere zorgvragen een beroep doen op eerstelijnszorg. Het programma ‘Organisatiegraad paramedische Zorg’ is één van de afspraken in het Bestuurlijk Akkoord Paramedische Zorg 2019-2022. In het nieuwe Integrale Zorgakkoorden (IZA) worden deze afspraken voortgezet. ‘Regionale samenwerking’ en ‘versterking organisatie eerstelijnszorg’ staan inmiddels prominent op de agenda . De deelnemende partijen hebben afgesproken om de organisatiegraad van de paramedische zorg te verhogen en daarmee bij te dragen aan de Juiste Zorg op de Juiste Plek. Met de afspraken wordt toegewerkt naar een eerstelijnszorg die blijvend beschikbaar en toegankelijk is voor iedereen.


Twente is één van de pilot regio’s in Nederland.


Een aantal paramedische beroepsgroepen in Twente staan nog aan het begin van hun samenwerking. Zeker zoals dit wordt verwoord en beoogd in het nieuwe Integrale Zorgakkoord (IZA). Roset biedt ondersteuning in de visievorming en verkent met partijen welke samenwerkingsvorm passend is. Het is van groot belang dat een samenwerkingsverband goed nadenkt over haar eigen ambities en doelen. Dit geeft richting en het voorkomt dat je onnodig energie verspilt en elkaar in de greep houdt met utopische vergezichten. We adviseren, begeleiden en evalueren deze samenwerkingspilots in Twente.

Roset Zorginnovatie

“Om in de regio effectieve afspraken te kunnen maken over het leveren van de Juiste Zorg op de Juiste Plek, is het wenselijk dat paramedici georganiseerd zijn en gezamenlijk een visie op de (paramedische) zorg in de regio kunnen vormen.”

Quote HLA Paramedische zorg

Peter Nijhof- Consultant

“Door samenwerking maken wij de ondersteuning en zorg voor mensen beter. Het klinkt mooi. Ik wil het direct geloven en in essentie is dat waarschijnlijk ook wel waar. Maar samenwerken is veel weerbarstiger en complexer dan mensen vooraf denken. Zeker als het aantal mensen toeneemt, of verschillende organisaties betrokken zijn. Samenwerken tussen autonome organisaties of personen gaat over een gedeelde ambitie, dynamiek en relaties tussen mensen, belangen, maar ook over spelregels. De uitkomst staat niet vooraf vast. De begeleiding en ondersteuning van samenwerking is een vak. Bij Roset vindt u een team van vakmensen”.

Peter Nijhof - Consultant

“Door samenwerking maken wij de ondersteuning en zorg voor mensen beter. Het klinkt mooi. Ik wil het direct geloven en in essentie is dat waarschijnlijk ook wel waar. Maar samenwerken is veel weerbarstiger en complexer dan mensen vooraf denken. Zeker als het aantal mensen toeneemt, of verschillende organisaties betrokken zijn. Samenwerken tussen autonome organisaties of personen gaat over een gedeelde ambitie, dynamiek en relaties tussen mensen, belangen, maar ook over spelregels. De uitkomst staat niet vooraf vast. De begeleiding en ondersteuning van samenwerking is een vak. Bij Roset vindt u een team van vakmensen”.

Benieuwd naar wat we samen kunnen bereiken?

Neem dan vrijblijvend contact op met onze adviseurs