Gezondheid en leefstijl

Samen invulling geven aan een bredere kijk op gezondheid.

null

Gezondheid en leefstijl

Samen invulling geven aan een bredere kijk op gezondheid.

Gezondheid en leefstijl centraal stellen vraagt om een andere benadering van de zorg. Wij zien in het werkveld dat zorgprofessionals andere rollen aannemen: bijvoorbeeld leefstijlarts of leefstijlcoach. Ook ontstaan er nieuwe samenwerkingsvormen. Mensen zijn meer dan hun ziekten en de insteek van de samenwerking is dan ook om met elkaar invulling te geven aan een bredere kijk op gezondheid. 


De roep om preventie is nooit verdwenen, maar de roep is sterker dan ooit in tijden van (dreigende) schaarste van zorg. Ongezonde leefwijze en ongezond gedrag zijn voorbodes van ziekte en zorg op latere leeftijd. ‘Kunnen we deze zin ook omdraaien?’ Door een gezonde leefwijze en gezond gedrag wordt – een deel - van de ziekte en zorg voorkomen. Bewijsvoering is aanwezig, maar gedragsverandering is complex. De vraag naar slimme oplossingen voor gezondheid en een gezonde leefstijl neemt toe. Roset levert een bijdrage in de ondersteuning van de ontwikkeling van nieuwe concepten die bijdragen aan een gezonde leefstijl. Dit kan zijn; een nieuwe technologie, nieuwe diensten of het vormgeven van nieuwe netwerken tussen organisaties en professionals die meer gezondheid en minder zorg nastreven.

Peter Nijhof - Consultant

"Mensen worden steeds ouder. De moderne mens leeft met de beste intenties, maar wordt ook steeds jonger ziek. De medische wetenschap heeft zich sterk ontwikkeld en is steeds meer in staat om sterfte uit te stellen. Echter, het gaat helemaal niet goed met het gezond houden van de bevolking. We hebben niet geleerd hoe we preventief voor onszelf kunnen zorgen. Hoog tijd dat we daarvan echt onze (medische) ambitie maken. Met ‘onze’, bedoel ik die van patiënten en zorgprofessionals. Roset ondersteunt verschillende Twentse initiatieven die mensen helpen een betere gezondheid en welzijn te bereiken."

Peter Nijhof - Consultant

"Mensen worden steeds ouder. De moderne mens leeft met de beste intenties, maar wordt ook steeds jonger ziek. De medische wetenschap heeft zich sterk ontwikkeld en is steeds meer in staat om sterfte uit te stellen. Echter, het gaat helemaal niet goed met het gezond houden van de bevolking. We hebben niet geleerd hoe we preventief voor onszelf kunnen zorgen. Hoog tijd dat we daarvan echt onze (medische) ambitie maken. Met ‘onze’, bedoel ik die van patiënten en zorgprofessionals. Roset ondersteunt verschillende Twentse initiatieven die mensen helpen een betere gezondheid en welzijn te bereiken."

Benieuwd naar wat we samen kunnen bereiken?

Neem dan vrijblijvend contact op met onze adviseurs