Gezondheid en leefstijl

Samenwerking stimuleren bij leefstijlprogramma’s om welzijn Twentse burgers te vergroten.

null

Gezondheid en leefstijl

Samenwerking stimuleren bij leefstijlprogramma’s om welzijn Twentse burgers
te vergroten.

Veel zorgproblematiek heeft te maken met leefstijlfactoren. Het is dus enorm belangrijk om te werken aan leefstijl, zodat mensen langer gezond en vitaal blijven en zorg in de toekomst voorkomen wordt.  Daarom is in 2023 het Gezond en Actief Leven akkoord (GALA) vastgesteld. Dit akkoord gaat over weerbare, gezonde mensen die opgroeien, leven, werken en wonen in een gezonde leefomgeving met een gezonde basis. Daarom ligt de focus in Twente nog meer op preventie en gezondheid.


Gezondheid en leefstijl centraal stellen vraagt om een andere benadering van de zorg. Niet alleen nemen zorgprofessionals andere rollen aan, bijvoorbeeld als leefstijlarts of leefstijlcoach, maar er ontstaan ook nieuwe samenwerkingsvormen. De insteek van deze samenwerking is invulling te geven aan een bredere kijk op gezondheid en het accent te verplaatsen van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag.

Lees meer hierover in ons gratis magazine.

WelZoGezond - Veranderingen in de zorg.

Benieuwd naar wat we samen kunnen bereiken?

Neem dan vrijblijvend contact op met onze adviseurs