Regionale samenwerking en zorgnetwerken

Lijn- en domeinoverstijgende samenwerkingen om integrale gezondheidszorg te realiseren.

null

Regionale samenwerking en zorgnetwerken

Lijn- en domeinoverstijgende samenwerkingen om integrale gezondheidszorg

te realiseren.

Om gezondheid en welzijn van mensen in Twente te bevorderen en (zwaardere) zorg te voorkomen zal de juiste zorg naar de juiste plek moeten verschuiven. Het leren omgaan met gezondheidsbeperkingen maakt hier ook deel van uit. Niet alle problemen die mensen ervaren kunnen in zorg worden opgelost. Daarvoor is een versterking van regionale en lokale samenwerking tussen het publieke-, medische en sociale gezondheidsdomein noodzakelijk.

 

Samenwerken is complex en vraagt veel van mensen en organisaties. Binnen Roset hebben wij brede ervaringen met samenwerking en hebben wij zicht op wat wel, maar ook wat niet werkt. Wij adviseren en stimuleren partijen te blijven werken aan een gedeelde ambitie als bindmiddel voor samenwerking. Dit is een weerbarstig proces; Welke belangen spelen er, wat wens je met elkaar te bereiken wat je alleen niet kunt en waar ben je bereid om je autonomie (deels) op te geven om een gedeelde ambitie te bereiken?

Lees meer hierover in ons gratis magazine.

WelZoGezond - Veranderingen in de zorg.

Benieuwd naar wat we samen kunnen bereiken?

Neem dan vrijblijvend contact op met onze adviseurs