Ons hogere doel

Roset initieert en realiseert met haar opdrachtgevers oplossingen, die de Twentse burger helpt een betere gezondheid en welzijn te bereiken

Stichting Roset - Twente

Om de zorg ook in de toekomst beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar te houden moet de deze anders worden georganiseerd. De eerstelijn speelt hierin een belangrijke rol. Tegelijkertijd is een intensieve samenwerking noodzakelijk tussen de verschillende lijnen (nulde-, eerste- en tweedelijn), maar ook tussen de zorg en het Sociaal Domein. Samenwerken is complexer dan gedacht.

Stichting Roset-Twente ondersteunt en begeleidt organisaties bij (complexe) samenwerkingen. We brengen partijen uit verschillende lijnen en domeinen bij elkaar en adviseren, begeleiden en evalueren samenwerkingen. Ons team van expert beschikt over strategische en veranderkundige kennis en een stevig netwerk in de zorg en het Sociaal Domein. Door onze onafhankelijke positie helpen wij opdrachtgevers bij het vinden van oplossingen, die bijdragen aan een betere (positieve) gezondheid van de inwoners van Twente.

ROS in de regio

Roset is een regionale ondersteuningsstructuur; een ROS. Samen met dertien andere ROS’en vormen zij een landelijk dekkend ROS-netwerk, waarbij iedere ROS zijn eigen regio bedient. Het werkgebied van Roset omvat alle Twentse gemeenten: Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Hof van Twente, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden.

Maatschappelijke opgave

De ROS’en houden zich bezig met de regionale ondersteuning van de eerstelijnszorg en het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Het tot stand brengen en optimaliseren van de samenwerking tussen partijen uit de eerstelijn onderling en met partijen die met hen willen samenwerken (uit de nulde- eerste- en tweedelijn en het Sociaal Domein) is een belangrijke speerpunt.

De inzet wordt betaald vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport via de grootste zorgverzekeraar in de regio; in Twente is dat Menzis. Deze ROS-middelen worden gebruikt om projecten op te zetten die bijdragen aan een intensief partnerschap tussen nulde-, eerste- en tweedelijn en tussen het Sociaal Domein, zorg, overheid en de zorgverzekeraar (domeinoverstijgend).

Bedrijfsinformatie

Stichting Roset is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 08128748. We zijn een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk met een Raad van Toezicht. 

Bekijk hieronder het jaarverslag van 2023.

Meer weten? Bestel het gratis magazine. 

WelZoGezond - Veranderingen in de zorg.