Over ons

Wij helpen organisaties en mensen die in de eerstelijnszorg werken, of met de eerstelijn samenwerken, zoveel mogelijk zelf te laten verbeteren en te innoveren – met als beoogd resultaat – dat er extra of meer waarde wordt gecreëerd voor patiënten, zorgprofessionals en maatschappij.


De kracht van Roset zit in het opzetten en faciliteren van samenwerking vanuit een eerstelijnszorg perspectief. Samenwerken is complexer dan gedacht. Roset geeft invulling aan een betekenisvol proces en aan gedeelde ambities. Dat kan zijn binnen de zorgketen, maar ook er buiten. Tot tastbare resultaten komen en van daaruit de ‘match’ en de gezamenlijke ambities versterken tussen zorgpartners, dat is waar Roset voor staat!

Stichting Roset

Stichting Roset kent een financiering vanuit ondersteuningsgelden. Ondersteuningsgelden betreffen macro beschikbare premiemiddelen voor regionale ondersteuning van de eerstelijnszorg. Deze gelden kennen een toekenning op basis van de NZa beleidsregel BR/CU-7145 ‘Regionale ondersteuning eerstelijnszorg en Kwaliteitsontwikkeling’. Stichting Roset ontvangt als voorkeursaanbieder van Menzis (de grootste zorgverzekeraar in de regio) deze regionale ondersteuningsgelden. En zet deze weer in op vraagstukken ten behoeve van de inwoners uit Twente en de doelstellingen van de overheid ten aanzien van de versterking van de georganiseerde eerstelijnszorg. Stichting Roset werkt met en tussen verschillende domeinen en met en tussen zorgaanbieders uit de eerste-, tweede- en derde lijn.

Roset maakt deel uit van het ROS-netwerk. Dit is een landelijk dekkend netwerk van alle 14 Regionale Ondersteuningsstructuren (ROS’en).

Project- of opdrachtaanvraag

Om voor advies facilitatie en/of projectondersteuning in aanmerking te komen, kan een aanvraag ingediend worden. Wij zullen u begeleiden in deze procedure zodat de begeleidingsgelden door de zorgverzekeraar of/ en een andere co-financier kunnen worden vrijgegeven. In deze aanvraag specificeren wij het doel, de aanpak, de doorlooptijd, het budget, de positie van stichting Roset en uw eigen inbreng. 

Onze filosofie

Onze basis filosofie is dat het oplossen van strategische vraagstukken in de zorg onlosmakelijk is verbonden met gedrag. Dat vraagt om een bijzondere aanpak. Een aanpak waarin diepgaande kennis van hoe de zorg is georganiseerd én gedrag wordt gecombineerd. Een aanpak die verbindt maar ook inspireert. De aanpak van Roset.

Bedrijfsinformatie

Stichting Roset is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 08128748. We zijn een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk met een Raad van Toezicht.

Bekijk hieronder het jaarverslag van 2021

Samenwerken aan de uitdagingen van morgen

Slimmer digitaal

werken

Het begeleiden van partijen om tot slimme nieuwe (digitale) oplossingen te komen.

Krachtige

netwerken

Samenwerken om te komen tot passende oplossingen en het toevoegen van waarde.

Leefstijl &

gezondheid

Leefstijl en gezondheid centraal stellen vraagt om een andere benadering van de zorg.

Data

intelligence

De inzet van kwalitatieve en kwantitatieve data in de zorg wordt steeds belangrijker.