Samenwerken met het Sociaal Domein

Samenwerken om te komen tot passende oplossingen en het toevoegen van waarde.

null

Samenwerken met het Sociaal Domein

Samenwerken om te komen tot passende oplossingen en het toevoegen van waarde.

De samenleving staat onder druk: energiecrisis, coronacrisis, toeslagenaffaire, etc. Dit maakt dat een steeds grotere groep mensen problemen ervaart in het dagelijks leven. Dit uit zich vaak in medische klachten waarmee men naar eerstelijnsprofessionals gaat: huisartsen, fysiotherapeuten en psychologen. Maar er is geen medicatie tegen schulden. Een psycholoog zal de gasrekening van de cliënt niet betalen. Professionals in het sociaal domein ervaren een toename van het aantal mensen met complexe problematiek dat geen of geen tijdige behandeling kan krijgen.


We zien dan ook de tendens, bevestigd in het IZA, dat zorgverleners samen met het Sociaal Domein willen komen tot een aanpak van problemen, en wel bij de bron: de vraagstukken in het dagelijks leven. Lijkt logisch, maar eenvoudig is het niet. De verschillende partijen kennen elkaar onvoldoende, spreken elkaars taal niet en hebben te maken met grote verschillen in financiering.

Roset helpt de verschillen te overbruggen: faciliteert gesprekken tussen partijen, helpt bij het formuleren en realiseren van gezamenlijke doelstellingen en ondersteunt hierbij desgewenst met professioneel programma- en projectmanagement.


Wilt u ook weten wat Roset voor u kan betekenen? Neem contact op.    

Benieuwd naar wat we samen kunnen bereiken?