Raad van Toezicht Roset

De dagelijkse leiding van Roset wordt gevormd door een directeur-bestuurder, die verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht (RvT). De RvT is het orgaan dat, in lijn met de Governancecode Zorg 2022, toezicht houdt op het beleid van de bestuurder en optreedt als diens werkgever. Tevens geeft de RvT zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de bestuurder en fungeert als klankbord en sparringpartner.

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.
Harry Rupert heeft zich in zijn werkzame leven veelvuldig ingezet voor het maatschappelijk belang; allereerst bij de gemeente Hengelo als hoofd van de sector Sociale Zaken en later vooral als directeur-bestuurder van verschillende woningcorporaties in de regio. Na zijn pensionering werd hij diverse keren als interim directeur ingeschakeld (zowel bij de woningcorporatie Wonen Delden als bij de Stadsbank Oost Nederland). Ook werd hij toezichthouder van o.a. Stichting Openbaar Primair Onderwijs Almelo en van stichting Roset. Daarnaast is hij coach van deelnemers aan de opleiding Toekomstgericht Toezichthouden aan de University of Twente.
The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.
Remco is zijn loopbaan gestart bij DaimlerChrysler, waarna hij de overstap heeft gemaakt naar het consultancy vak. Als Partner van Vintura (internationaal consultancy bureau voor zorg en farma) hield hij zich bezig met grote vraagstukken in de zorg en begeleidde publieke en private organisaties bij strategie, organisatie en samenwerking. Na een sabbatical in 2018 is hij verder gegaan als zelfstandig bestuursadviseur en zet hij zich als toezichthouder in voor diverse maatschappelijk gerichte organisaties: Roset, Atlant, VluchtelingenWerk Nederland en Spine & Joint Centre.
The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.
Ellen heeft een uitgebreid netwerk in bestuurlijk Twente. Ze heeft als strategisch adviseur voor veelal organisaties in het publieke-private domein, ruime ervaring op het gebied van samenwerking, verandermanagement, organisatie ontwikkeling en governance. De afgelopen drie jaar adviseerde ze de Twente Board, waardoor zij het sociaaleconomisch speelveld in Twente goed kent en weet voor welke uitdagingen de regio staat. Ze was ook betrokken bij het opstellen van de Regio Deal Twente (2023-2027), waarvoor samenwerking in de zorg een belangrijke succesfactor is.
Harry Rupert
The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.
Harry Rupert heeft zich in zijn werkzame leven veelvuldig ingezet voor het maatschappelijk belang; allereerst bij de gemeente Hengelo als hoofd van de sector Sociale Zaken en later vooral als directeur-bestuurder van verschillende woningcorporaties in de regio. Na zijn pensionering werd hij diverse keren als interim directeur ingeschakeld (zowel bij de woningcorporatie Wonen Delden als bij de Stadsbank Oost Nederland). Ook werd hij toezichthouder van o.a. Stichting Openbaar Primair Onderwijs Almelo en van stichting Roset. Daarnaast is hij coach van deelnemers aan de opleiding Toekomstgericht Toezichthouden aan de University of Twente.
Remco Bervoets
The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.
Remco is zijn loopbaan gestart bij DaimlerChrysler, waarna hij de overstap heeft gemaakt naar het consultancy vak. Als Partner van Vintura (internationaal consultancy bureau voor zorg en farma) hield hij zich bezig met grote vraagstukken in de zorg en begeleidde publieke en private organisaties bij strategie, organisatie en samenwerking. Na een sabbatical in 2018 is hij verder gegaan als zelfstandig bestuursadviseur en zet hij zich als toezichthouder in voor diverse maatschappelijk gerichte organisaties: Roset, Atlant, VluchtelingenWerk Nederland en Spine & Joint Centre.
Ellen Kuipers
The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.
Ellen heeft een uitgebreid netwerk in bestuurlijk Twente. Ze heeft als strategisch adviseur voor veelal organisaties in het publieke-private domein, ruime ervaring op het gebied van samenwerking, verandermanagement, organisatie ontwikkeling en governance. De afgelopen drie jaar adviseerde ze de Twente Board, waardoor zij het sociaaleconomisch speelveld in Twente goed kent en weet voor welke uitdagingen de regio staat. Ze was ook betrokken bij het opstellen van de Regio Deal Twente (2023-2027), waarvoor samenwerking in de zorg een belangrijke succesfactor is.

Harry Rupert (vz)

Harry Rupert heeft zich in zijn werkzame leven veelvuldig ingezet voor het maatschappelijk belang; allereerst bij de gemeente Hengelo als hoofd van de sector Sociale Zaken en later vooral als directeur-bestuurder van verschillende woningcorporaties in de regio. Na zijn pensionering werd hij diverse keren als interim directeur ingeschakeld (zowel bij de woningcorporatie Wonen Delden als bij de Stadsbank Oost Nederland). Ook werd hij toezichthouder van o.a. Stichting Openbaar Primair Onderwijs Almelo en van stichting Roset. Daarnaast is hij coach van deelnemers aan de opleiding Toekomstgericht Toezichthouden aan de University of Twente.

Remco Bervoets

Remco is zijn loopbaan gestart bij DaimlerChrysler, waarna hij de overstap heeft gemaakt naar het consultancy vak. Als Partner van Vintura (internationaal consultancy bureau voor zorg en farma) hield hij zich bezig met grote vraagstukken in de zorg en begeleidde publieke en private organisaties bij strategie, organisatie en samenwerking.


Na een sabbatical in 2018 is hij verder gegaan als zelfstandig bestuursadviseur en zet hij zich als toezichthouder in voor diverse maatschappelijk gerichte organisaties: Roset, Atlant, VluchtelingenWerk Nederland en Spine & Joint Centre.

Ellen Kuipers

Ellen heeft een uitgebreid netwerk in bestuurlijk Twente. Ze heeft als strategisch adviseur voor veelal organisaties in het publieke-private domein, ruime ervaring op het gebied van samenwerking, verandermanagement, organisatie ontwikkeling en governance. 


De afgelopen drie jaar adviseerde ze de Twente Board, waardoor zij het sociaaleconomisch speelveld in Twente goed kent en weet voor welke uitdagingen de regio staat. Ze was ook betrokken bij het opstellen van de Regio Deal Twente (2023-2027), waarvoor samenwerking in de zorg een belangrijke succesfactor is.