Continuïteit en arbeidsmarktproblematiek

Stijgende zorgvraag, minder personeel en een toename van de werkdruk.

null

Continuïteit en arbeidsmarktproblematiek

Stijgende zorgvraag, minder personeel en een toename van de werkdruk.

De eerstelijnszorg staat voor een grote uitdaging. De vraag naar eerstelijnszorg neemt toe door substitutie van zorg van de tweede lijn naar de eerste lijn. Hierdoor neemt ook de complexiteit van de zorg toe. Daarnaast speelt ook de instroom, doorstroom en uitstroom van zorgprofessionals een belangrijke rol in de continuïteit. Om ook in de toekomst te voldoen aan toenemende zorgvraag is samenwerking van essentieel belang. 


Deze vraag ontstijgt het praktijkniveau, of een organisatie. Regionale samenwerking is noodzakelijk om te komen tot afspraken, of nieuwe oplossingsrichtingen die er voor zorgen dat de continuïteit van zorg gewaarborgd blijft. Bijvoorbeeld de krapte op de arbeidsmarkt in de huisartsensector zorgt voor de nodige uitdaging. Roset begeleidt bijvoorbeeld de stuurgroep ‘Continuïteit huisartsenzorg in Twente’. Er bestaat een toenemend urgentiebesef dat - in de toekomst - de bestaande oplossingen voor de continuïteit huisartsenzorg onvoldoende zijn. Er is behoefte aan oplossingen en afspraken over mogelijke onvoorzienbare (nood)situaties. Deze oplossingen gaan over discontinuïteit - of de gevolgen van discontinuïteit - als er géén praktijkopvolger is of als er helemaal géén huisarts of waarnemer voorhanden is. Roset is als onafhankelijke partij in staat om partijen in hun uitdagende opgave en samenwerking te begeleiden.

Annemiek Oud - Consultant

"De eerste stap in het realiseren van krachtige netwerken vraagt lef, betrokkenheid én daadkracht van de initiatiefnemers. In de praktijk zien wij het belang van succes op de kleine initiatieven die cruciaal zijn als ‘vliegwiel’ om invulling te geven aan de gezamenlijke ambitie(s). De eerste successen zijn daarmee bepalend voor draagvlak van de samenwerking. Neem vrijblijvend contact met ons op om meer te weten te komen over onze aanpak om krachtige netwerken te realiseren."

Annemiek Oud - Consultant

"De eerste stap in het realiseren van krachtige netwerken vraagt lef, betrokkenheid én daadkracht van de initiatiefnemers. In de praktijk zien wij het belang van succes op de kleine initiatieven die cruciaal zijn als ‘vliegwiel’ om invulling te geven aan de gezamenlijke ambitie(s). De eerste successen zijn daarmee bepalend voor draagvlak van de samenwerking. Neem vrijblijvend contact met ons op om meer te weten te komen over onze aanpak om krachtige netwerken te realiseren."

Benieuwd naar wat we samen kunnen bereiken?