Continuïteit en arbeidsmarktproblematiek

Stijgende zorgvraag, minder personeel en een toename van de werkdruk.

null

Continuïteit en arbeidsmarktproblematiek

Stijgende zorgvraag, minder personeel en een toename van de werkdruk.

De eerstelijnszorg staat voor een grote uitdaging. De vraag naar eerstelijnszorg neemt toe door substitutie van zorg van de tweede lijn naar de eerste lijn. Hierdoor neemt ook de complexiteit van de zorg toe. Daarnaast speelt ook de instroom, doorstroom en uitstroom van zorgprofessionals een belangrijke rol in de continuïteit. Om ook in de toekomst te voldoen aan toenemende zorgvraag is samenwerking van essentieel belang. 


Deze vraag ontstijgt het praktijkniveau, of een organisatie. Regionale samenwerking is noodzakelijk om te komen tot afspraken, of nieuwe oplossingsrichtingen die er voor zorgen dat de continuïteit van zorg gewaarborgd blijft. Bijvoorbeeld de krapte op de arbeidsmarkt in de huisartsensector zorgt voor de nodige uitdaging. Roset begeleidt bijvoorbeeld de stuurgroep ‘Continuïteit huisartsenzorg in Twente’. Er bestaat een toenemend urgentiebesef dat - in de toekomst - de bestaande oplossingen voor de continuïteit huisartsenzorg onvoldoende zijn. Er is behoefte aan oplossingen en afspraken over mogelijke onvoorzienbare (nood)situaties. Deze oplossingen gaan over discontinuïteit - of de gevolgen van discontinuïteit - als er géén praktijkopvolger is of als er helemaal géén huisarts of waarnemer voorhanden is. Roset is als onafhankelijke partij in staat om partijen in hun uitdagende opgave en samenwerking te begeleiden.

Annemiek Oud - Consultant

"De huisarts is de spin in het web in de eerste lijn, maar kan het niet alleen. De huisartsenzorg komt steeds meer onder druk te staan door een tekort aan huisartsen. Om de continuïteit van zorg te waarborgen moet gezocht worden naar slimme oplossingsrichtingen. Duurzame samenwerking tussen zorgsectoren en andere domeinen zijn hierbij noodzakelijk om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden."

Annemiek Oud - Consultant

"De huisarts is de spin in het web in de eerste lijn, maar kan het niet alleen. De huisartsenzorg komt steeds meer onder druk te staan door een tekort aan huisartsen. Om de continuïteit van zorg te waarborgen moet gezocht worden naar slimme oplossingsrichtingen. Duurzame samenwerking tussen zorgsectoren en andere domeinen zijn hierbij noodzakelijk om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden."

Benieuwd naar wat we samen kunnen bereiken?

Neem dan vrijblijvend contact op met onze adviseurs