Continuïteit en arbeidsmarktproblematiek

Op zoek naar oplossingen voor personeelstekort, stijgende vraag en hoge werkdruk.

null

Continuïteit en arbeidsmarktproblematiek

Op zoek naar oplossingen voor personeelstekort, stijgende vraag en hoge werkdruk.

De druk in de zorg neemt toe. Dat komt mede doordat de vraag naar zorg toeneemt, onder ander door vergrijzing en het verschuiven van zorg uit de tweedelijn naar de eerstelijn. Daarnaast zien we dat er een tekort is aan personeel, dat die zorg kan leveren. En als die mensen er al zijn, dan lopen we door de toegenomen werkdruk het risico dat zij uitvallen of zelfs afhaken. Daarover gaat dit thema. Hoe zorgen we ervoor dat er voldoende zorgprofessionals zijn en blijven om in de toekomst aan de vraag te kunnen voldoen?


Regionale samenwerking is noodzakelijk om te komen tot afspraken, of nieuwe oplossingsrichtingen die ervoor zorgen dat de continuïteit gewaarborgd blijft. Roset heeft in de afgelopen tijd, als onafhankelijke partij, diverse projecten begeleid en partijen bij elkaar gebracht.

Lees meer hierover in ons gratis magazine.

WelZoGezond - Veranderingen in de zorg.

Benieuwd naar wat we samen kunnen bereiken?

Neem dan vrijblijvend contact op met onze adviseurs