Corine Böhmers nieuwe directeur-bestuurder van Stichting Roset-Twente

Na een weloverwogen selectieprocedure kan Stichting Roset-Twente met plezier aankondigen dat Corine Böhmers per 27 mei 2024 zal starten als de nieuwe directeur-bestuurder. Corine heeft een enorme staat van dienst bij organisaties met een maatschappelijke opdracht. Ze heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van een toekomstbestendige koers voor zorgorganisaties mede door technologische en digitale innovaties en de realisatie van strategische samenwerkingsverbanden.

Böhmers: “Het toekomstbestendig maken van de eerstelijnszorg en de regionale transitie van zorg en welzijn vragen om een visionaire aanpak, waar Roset een sleutelrol in kan spelen. Het spreekt mij enorm aan om daar een bijdrage aan te leveren en de organisatie verder te ontwikkelen en te positioneren.”

Corine neemt het stokje over van Wyco de Vries, die de komende tijd zal zorgen voor een goede overdracht. De Vries: “Ik ben enorm blij dat met de aanstelling van Corine de ingeslagen koers van Roset kan worden voortgezet.”

Zorgvuldige procedure
Na een werving- en selectieprocedure, die door een extern bureau Partners at Work is begeleid, heeft de Raad van Toezicht de nieuwe directeur-bestuurder benoemd. Daarbij is het advies van vertegenwoordigers vanuit de organisatie en vanuit het veld zorgvuldig afgewogen. Harry Rupert, voorzitter van de Raad van Toezicht: “Wij zijn ervan overtuigd dat Corine Böhmers met haar werkervaring en persoonlijkheid een belangrijke bijdrage kan leveren aan het voortzetten van het belangrijke werk van Roset. Wij heten Corine hartelijk welkom en wensen haar veel succes en werkplezier toe.”

Samenwerken aan positieve gezondheid
Roset zet zich als regionale ondersteuningsstructuur eerstelijnszorg Twente in om organisaties te ondersteunen en te begeleiden bij complexe samenwerkingen. Met strategische en veranderkundige kennis en een stevig netwerk in verschillende lijnen en domeinen in de zorg en het Sociaal Domein, maar vooral door haar onafhankelijke positie helpt Roset opdrachtgevers bij het vinden van oplossingen, die bijdragen aan een betere (positieve) gezondheid van de inwoners van Twente. De komst van de nieuwe directeur geeft vertrouwen dat deze bijdrage in de toekomst kan worden voortgezet.

null