Corine Böhmers – directeur

Corine Böhmers heeft een enorme staat van dienst bij organisaties met een maatschappelijke opdracht en bouwde door de jaren heen een sterke band op met de zorg- en welzijnssector in Twente. Zij leverde een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van een toekomstbestendige koers voor zorgorganisaties mede door technologische en digitale innovaties en de realisatie van strategische samenwerkingsverbanden. Zij zet daarnaast haar vaardigheden op het gebied van branding en stakeholdersmanagement in om Roset daadkrachtig op de sociale kaart te positioneren.


Corine: “Het toekomstbestendig maken van de eerstelijnszorg en de regionale transitie van zorg en welzijn vragen om een visionaire aanpak, waar Roset een sleutelrol in kan spelen. Het spreekt mij enorm aan om daar een bijdrage aan te leveren en de organisatie verder te ontwikkelen en te positioneren.”