Roset Twente Zorg ICT DigiGrip

e-Book: Grip op regionale ICT huisartsenzorg

Dit complete e-book biedt vele praktische handvaten en inzichten, gebaseerd op jarenlange ervaring uit onze adviespraktijk en onze kennis van de gangbare standaarden en methodieken.


Over Roset

De zorgvraag blijft stijgen. De druk op het zorgsysteem blijft onverminderd hoog. Minder medewerkers, meer patiënten, wachtlijsten, minder budget per patiënt en hogere eisen van financiers en de burger. Uitdagingen die vragen om andere en slimme organisatievormen. Maar hoe geef je als organisaties deze samenwerking vorm? Om te slagen is een gezamenlijke ambitie, urgentie en een gedragen strategie nodig, de juiste domein overstijgende samenwerkingen moeten worden opgezocht. Samenwerking organiseren en begeleiden in netwerken zit in ons bloed. Wij zijn de regionale adviesorganisatie voor de zorg in Twente, gespecialiseerd in domein overstijgende samenwerking met de eerstelijnszorg als basis in het samenwerkingsverband. Dat doen we als consultant, procesregisseur, facilitator, of als projectadviseur met verstand van strategie, innovatie, besturing en leiderschap. Samen zorgen we er voor dat de kans van slagen bij doelgerichte veranderopgaven toeneemt.