Roset Twente

e-Book: Waardegedreven eerstelijns ouderenzorg

Auteurs Irma IJsseldijk, Nina van der Laan en Peter Nijhof laten in dit e-book zien wat waardegedreven zorg is, welke strategische agenda hierbij past en wat nodig is om waardegedreven zorg mogelijk te maken.


Vul hieronder uw gegevens in en ontvang direct het gratis e-book. Nog meer e-books ontvangen in de toekomst en op de hoogte blijven van zorginnovatie? Schrijf u dan ook in voor onze nieuwsbrief.


Peter Nijhof Roset Twente

Wacht de eerstelijnszorg voor ouderen een enorm probleem? Of zorgen deze ontwikkelingen juist voor een hoognodige verandering?

Peter Nijhof

Er zijn vele ontwikkelingen rondom de zorg voor ouderen in de eerste lijn. Denk aan veranderend overheidsbeleid, het groeiende aantal ouderen en het personeelstekort, maar ook het consumentisme en de steeds vernieuwende technologie. Door al die ontwikkelingen staat de eerstelijnszorg voor ouderen onder druk. Er is meer nodig dan wat kleine aanpassingen om dat te veranderen. Het tekort aan handen en de hoge werkdruk worden niet opgelost met een extra kwaliteitsindicator of een nieuwe behandelcode. Het aantal ouderen met zorgvragen neemt alleen maar toe. Vanuit de eerste lijn worden deze ouderen doorverwezen naar organisaties die (bijna) vol zitten. Wacht de eerstelijnszorg voor ouderen een enorm probleem? Of zorgen deze ontwikkelingen juist voor een hoognodige verandering? En hoe ziet de organisatie en levering van gezondheid en zorg voor ouderen in de eerste lijn er dan uit? Een mogelijk antwoord ligt in value-based healthcare (VBHC). In het Nederlands: waardegedreven zorg.

 

Auteurs Irma IJsseldijk, Nina van der Laan en Peter Nijhof laten in dit e-book zien wat waardegedreven zorg is, welke strategische agenda hierbij past en wat nodig is om waardegedreven zorg mogelijk te maken.

Roset Twente

Over Roset

De zorgvraag blijft stijgen. De druk op het zorgsysteem blijft onverminderd hoog. Minder medewerkers, meer patiënten, wachtlijsten, minder budget per patiënt en hogere eisen van financiers en de burger. Uitdagingen die vragen om andere en slimme organisatievormen. Maar hoe geef je als organisaties deze samenwerking vorm? Om te slagen is een gezamenlijke ambitie, urgentie en een gedragen strategie nodig, de juiste domein overstijgende samenwerkingen moeten worden opgezocht. Samenwerking organiseren en begeleiden in netwerken zit in ons bloed. Wij zijn de regionale adviesorganisatie voor de zorg in Twente, gespecialiseerd in domein overstijgende samenwerking met de eerstelijnszorg als basis in het samenwerkingsverband. Dat doen we als consultant, procesregisseur, facilitator, of als projectadviseur met verstand van strategie, innovatie, besturing en leiderschap. Samen zorgen we er voor dat de kans van slagen bij doelgerichte veranderopgaven toeneemt.