Henny Knoop - consultant

Na jaren gewerkt te hebben als HBO verpleegkundige binnen de VVT en het ziekenhuis rondde ze de studie Zorgmanagement, Bedrijfskunde en Veranderkunde af. Inmiddels heeft ze haar sporen verdiend in verschillende functies op tactisch en strategisch niveau binnen de zorg en welzijn, ziekenhuis, huisartsenzorg en het sociaal domein. Ze is een expert op domeinoverstijgend samenwerken, een veranderkundig verbinder die systemisch is opgeleid is en werkt vanuit de bedoeling. Als senior consultant gaat ze graag met u op pad om veranderkundige vraagstukken tegen het licht te houden.


“Met de 'Visie eerstelijnszorg 2030' zetten we een nieuwe stap naar een georganiseerde eerste lijn. Domeinoverstijgend zorgen voor toegankelijke eerstelijnszorg is de sleutel om samen bij te dragen aan gelijke kansen op goede gezondheid voor iedereen, nu en in de toekomst. Dit vraagt samenwerken over grenzen heen en kijken door een andere bril dan je gewend bent. Ik laat u graag dit vernieuwde perspectief zien.”