Multidisciplinaire samenwerking rond kwetsbare zwangeren
29 januari 2019 

Multidisciplinaire samenwerking rond kwetsbare zwangeren

“Dankzij Roset hebben we een doorbraak geforceerd.”

De afgelopen maanden heeft de werkgroep Kwetsbare Zwangeren gezocht naar eenheid in beleid. Probleem daarbij was vooral een oplossing te vinden wie de kar moest trekken en als eerste aanspreekpunt moest gaan fungeren. “In de door Roset georganiseerde workshop kregen we het juiste inzicht,” zegt Karine Essink. Als klinisch verloskundige van het ZGT is zij voorzitter van de werkgroep. “We liepen vast, maar dankzij de helicopterview van Roset konden we de juiste vragen stellen. Daardoor was het antwoord snel gevonden.”

Het eerste aanspreekpunt voor de groep kwetsbare zwangeren indien noodzakelijke zorg niet is geregeld is de JGZ (Jeugd Gezondheidszorg verpleegkundige) geworden. “Eigenlijk is dit een logische keuze. Deze verpleegkundige werkt overkoepelend in de zorg en is ook bovenlokaal,” aldus Essink. “Want de uitdaging was om het voor iedereen in heel Twente op dezelfde manier in te richten. Samenwerking op dat gebied was tot nu bepaald niet vanzelfsprekend. Nu duidelijk is dat de JGZ de spin in het web wordt als het gaat om kwetsbare zwangeren, is dat in ieders voordeel.”

Goed werk verricht

In de werkgroep Kwetsbare Zwangeren zitten eerstelijnsverloskundigen, kraamzorg, JGZ, een gynaecoloog en verloskundigen uit de tweede lijn. Essink: “De werkgroep heeft goed werk verricht. Zo hebben we onder meer als screeningsinstrument ‘Mind2Care’ gekozen. Het is de bedoeling dit digitale instrument bij iedere zwangere te gebruiken. Daarmee worden de risico’s in beeld gebracht en kan een zorgpad starten. In het zorgpad wordt aangegeven wat er moet gebeuren nadat een probleem (huiselijk geweld, verslaving, psychiatrische aandoening of een verkeerde leefstijl) is gesignaleerd. Dat zorgpad wordt tot nu toe vanuit ieders perspectief anders opgezet. Daarnaast is het ook in elke gemeente weer anders geregeld. Door alles in lijn te brengen, wordt het voor iedereen heel verhelderend. Dat geldt ook voor de richtlijn voor het huisbezoek die we hebben ontwikkeld.”

Doorbraak

Dat moet allemaal nog wel breed geïmplementeerd worden, maar het huisbezoek loopt al op enkele plekken. Nu Roset ons heeft geholpen een doorbraak te forceren, willen we het plan dit voorjaar klaar hebben, waarna het over de hele regio kan worden uitgerold. Dat wordt nog wel een uitdaging, maar we hopen dat Roset ons ook daarvoor nog wat tips kan verstrekken.”


Scoop van de opdracht

De werkgroep kwetsbare zwangeren had een keuze gemaakt voor het screeningsinstrument Mind2Care en een richtlijn prenataal huisbezoek uitgewerkt. Ook zijn diverse (concept) zorgpaden ontwikkeld. De werkgroep stagneerde: “Er zijn nu veel zorgpaden en de samenwerkingspartners per gemeente zijn divers. Hoe geven wij zorgpaden en samenwerking vorm? Wij lopen vast.” Roset inventariseerde met stakeholders het huidige proces en de knelpunten. Begin november werd een workshop met de deelnemers van de werkgroep Kwetsbare zwangeren georganiseerd. De volgende twee kernvragen stonden centraal: “Wat zijn de rollen en is een gepaste structuur voor zorgpaden?” en “Hoe en met wie geef je de samenwerking binnen een zorgpad vorm?” Roset faciliteerde de workshop. Met de resultaten kan de werkgroep de volgende stappen zetten om de zorg voor kwetsbare zwangeren in Twente te versterken.

Over de schrijver
Roset is de regionale adviesorganisatie voor de zorg in Twente, gespecialiseerd in domein overstijgende samenwerking met de eerstelijnszorg als basis in het samenwerkingsverband. Samenwerking organiseren en begeleiden in netwerken zit in ons bloed. Dat doen we als consultant, procesregisseur, facilitator, of als projectadviseur met verstand van strategie, innovatie, besturing en leiderschap. Samen zorgen we er voor dat de kans van slagen bij doelgerichte veranderopgaven toeneemt. De filosofie en visie van Roset is gebaseerd op de van ‘Harvard Business School’ afkomstige ‘Value Based Healthcare’ waar waardecreatie centraal staat.
Reactie plaatsen