Peter Nijhof - consultant

Peter is opgeleid bewegingswetenschapper en fysiotherapeut. In de eerste tien jaren heeft hij gewerkt als kwaliteitsfunctionaris en praktiserend fysiotherapeut. Op het snijvlak van zorg en kwaliteit heeft hij verschillende inhoudelijke en verbeterprojecten gedaan in de revalidatiezorg en ziekenhuis. Ruim tien jaar werkt hij nu voor Roset en de eerstelijnszorg. De filosofie en visie van ‘Value Based Healthcare’ - afkomstig van de ‘Harvard Business School’, waar waardecreatie centraal staat, is leidend voor zijn denken en doen.


“Mijn motivatie is altijd het verbeteren en vernieuwen van de zorg geweest. De zorg beter maken, daar krijg ik energie van. In de rol en functie bij Roset gaat het dan vaak over samenwerking. Daarmee maken wij de ondersteuning en zorg voor mensen beter. Samenwerken is echter veel weerbarstiger en complexer dan mensen vooraf denken. Zeker als het aantal mensen toeneemt, of verschillende organisaties betrokken zijn. Samenwerken tussen autonome organisaties of personen gaat over een gedeelde ambitie, dynamiek en relaties tussen mensen, belangen, maar ook over spelregels. De uitkomst staat niet vooraf vast. De begeleiding en ondersteuning van samenwerking is een vak. Bij Roset vindt u een team van vakmensen”.