Het waarom en hoe van eerstelijns waardegedreven zorg (value based healthcare)

Is waardegedreven zorg ook de toekomst voor de eerstelijnszorg?

Het is nog maar de vraag of de eerste lijn in de huidige structuur, de organisatie en kwaliteit van zorg kan verbeteren, laat staan een bijdrage kan leveren aan de reductie van zorgkosten. Dat heeft zo zijn grens. Kostenreductie, dat mag nooit het doel zijn voor de eerstelijnszorg. Lees verder.

Zorgverzekeraars starten met waardegerichte zorginkoop: welke barrières moeten eerstelijnspraktijken overwinnen?

In het ideale plaatje is de zorg integraal georganiseerd. Uitkomsten die voor de patiënt belangrijk zijn, worden bereikt door integrale bekostiging, gebaseerd op het hele zorgtraject en het geleverde eindresultaat. De beoogde uitkomsten zijn bekend en worden continu verbeterd.Het huidige zorgsysteem moet flink op de schop. Lees verder.

Aan de slag met waardegedreven zorg: waar begin je?

De overstap naar waardegedreven zorg binnen een eerstelijnspraktijk is niet gemakkelijk. Hoe organiseer je bijvoorbeeld als huisarts deze lastige overstap? Michael Porter beschrijft het in zijn artikel ‘Redesigning Primary Care; hoe ziet de overstap binnen een huisartsengroep eruit volgens hem uit? Lees verder.

Waardegedreven zorg: hoe zetten we de verandering in gang?

Veranderen gaat nooit vanzelf. Wat is er nodig om het veranderproces van de eerstelijnszorg naar een waardegedreven systeem in gang te zetten? Het is een kwestie van navigeren op een drukke vaarroute. Een goede procesregisseur met projectvaardigheden beschikt daartoe over de juiste stuurmanskunst. Lees verder.

Waardegedreven zorg: van lokaal initiatief naar landelijk systeem

“Het is niet langer van 'volume to value', maar precies het omgekeerde”. Om deze opschaling te realiseren is het zaak om terug te gaan naar de kern en die draait om de verbetering van uitkomsten voor individuele patiënten: “Waarde creëer je één persoon tegelijk. Als je iets anders doet, is het geen VBHC.” Lees verder.

Samen bouwen aan waardegedreven zorg

Alleen een verandering van betaling, dat is niet waar het over gaat. De kern is dat de zorg rond de noden van patiënt wordt georganiseerd met als doel het verbeteren van uitkomsten voor die patiënt. Als je het niet ook over uitkomsten, organisatie en cultuur hebt dan gebeurt er niets. Lees verder.