Spoedzorg

Uit het bestuurlijk ROAZ (regionaal overleg acute zorg) en de achterbanraadpleging blijkt dat men verschillend aankijkt tegen de ambitie en kaders voor toekomstbestendige acute zorg in Twente. Waar de kaders voor de één een stap te ver gaan, is de ambitie voor de ander niet ambitieus genoeg. Vanuit bottom-up benadering zijn goede resultaten geboekt, verdere voortgang vraagt bestuurlijke ondersteuning.

Het project Toekomstbestendige Acute Zorg in Twente wordt ingevuld vanuit de bestuurlijke themagroep Spoedzorg.

Partners