VBHC prijs 2019 – Het beste waardegedreven zorg initiatief
19 april 2019 

VBHC prijs 2019 – Het beste waardegedreven zorg initiatief

Een terugblik op een bezoek aan de prijsuitreiking VBHC (Value Based Health Care) op 18 april in de Buitenplaats Amerongen georganiseerd door VBHC center Europe. Interessante initiatieven, gedreven (zorg)professionals. Er wordt veel werk verzet. Ook enkele concepten uit de eerste lijn. Wat valt op en wat resoneert na.

In totaal waren dertien genomineerde initiatieven uit meerdere landen. In korte pitches werden de initiatieven aan tafels gedeeld, waarna gelegenheid was tot het stellen van vragen. Een leuke interactieve vorm die maakte dat je betrokken raakt. De ontwikkeltijd van een initiatief is lang -vaak meerdere jaren- maar deelnemers zijn zonder meer trots op hun resultaten: betere gezondheidsuitkomsten, meer waarde voor de patiënt. Sommige genomineerden presenteerden innovaties of richten zich op een verbetering van een onderdeel van de zorgcyclus. Enkele voorbeelden zijn: de app Ik-herstel (herstel na operatie) , Nigthwatch (epilepsie), Kidney guide (keuzehulp). Allen zinvolle oplossingen die zeker waarde toevoegen.
Interessanter vond ik de (zorg)concepten die tussen meerdere partners of zorgprofessionals ontwikkeld zijn. Steeds weer blijkt dat ‘beelden’ over elkaar samenwerking belemmerd. “Wij vertrouwden elkaar niet” werd letterlijk in een pitch gezegd. Als voorbeeld van ‘beelden over elkaar’ werd gezegd: “Er is nooit plek als wij naar jullie verwijzen” of dan zegt de andere zorgpartij “Wij krijgen nooit een verwijzing van jullie!”. Het gevolg is dat patiënten onnodig wachten. Een belangrijke oplossing ligt in het met elkaar in gesprek te gaan, het proces zichtbaar te maken en op zoek te gaan naar verbeteringen en oplossingen. Als snel blijkt dat er meer mogelijk is, dat een betere overdracht plaatsvindt en wachttijd afneemt. Zorgprofessionals tonen leiderschap, voeren het juiste gesprek en slechten barrières.

Strategische keuze

VBHC gaat ook over strategische keuzes maken. Wij willen de beste zijn of anders raken wij deze zorg kwijt. Hoe ziet dan het proces eruit, en gebruik vooral ook de patiënt om de ‘ogen van zorgprofessionals’ te openen en zo dicht mogelijk bij de waarden en behoeftes die patiënten hebben te blijven. De pitches van de genomineerden laten zien dat dit soort trajecten niet zonder slag of stoot gaan. Belangrijke keuzes over het beste zorgproces voor de patiënt, formatie van een team met meerdere disciplines, ondersteunt door de juiste ICT; alles in het teken het bereiken van scherpe gezondheidsuitkomsten. Als belangrijke medeoprichter van VBHC hield professor Elisabeth Teisberg een lezing. Teisberg geeft VBHC vorm vanuit de University of Texas. Zij gaan met patiënten in gesprek in zogeheten ‘experience groups’. Als je patiënten betrekt dan gaan bevindingen vaak over de volgende drie vragen, aldus Teisberg.

  1. Capability – wat kan ik nog?
  2. Comfort – waar heb ik last van?
  3. Calm – hoe geef ik mijn leven vorm?

Ook voor de eerstelijnszorg waren enkele genomineerden. In Nederland onder andere Hartwacht en PlusPunt Medisch Centrum. In PlusPunt Medisch Centrum werken huisartsen en medisch specialisten buiten het ziekenhuis nauw met elkaar samen om patiënten met klachten snel en doelgericht te helpen. Vanuit het buitenland waren Dental Health Services en GLA:D genomineerd. Hierover later meer.

Slim uitkomsten gebruiken

Voordat ik overga naar de prijswinnaars wil ik nog een genomineerde noemen die mij erg aansprak. Dat is Value Based HIV Care van het OLVG. Zij ontwikkelden een eigen set van gezondheidsuitkomsten voor patiënten met HIV. Bijzonder aan deze genomineerde is, dat deze uitkomsten geïntegreerd zijn in het elektronisch patiëntendossier (EPD) en bij elk bezoek zichtbaar zijn voor arts en patiënt. Voor de patiënt via de app Happi. Dit leidt tot het juiste gesprek en betere gezondheidsuitkomsten voor de patiënt. Bijzonder ook, omdat er nu veel medische gegevens in allerlei EPD’s worden genoteerd die niet zichtbaar of gerelateerd zijn aan voor de patiënt belangrijke gezondheidsuitkomsten. Kan je deze transformatie maken, dan ontstaat er een schat aan gezondheidsinformatie. De genomineerde Value based HIV care won terecht de ‘patient-outcome award’.

Prijzen

Dan de prijswinnaars. Elk jaar zijn er meerdere prijzen te winnen. Hierboven is er al een genoemd. Ik wil er nog twee noemen. Beide vooral gericht op de eerste lijn (primary care). Dat is Dental Health Service Victoria in Australië. Zij wonnen de ‘primary care award’. Dental Health Service ontwikkelde tandheelkundige zorg voor een bijzonder groep vanuit de principes van VBHC. Een andere prijswinnaar en dan de winnaar VBHC 2019 – aangekondigd door Michael Porter de grondlegger van VBHC. Dat is GLA:D (Good Life with Osteoarthritis) uit Denemarken. GLA:D is een programma in de eerste lijn voor de behandeling van knie- en heuposteoartritis. Het is een gecombineerde aanpak, bestaande uit patiënteducatie, lichaamsbeweging en -indien nodig- gewichtsverlies. De gezondheidsuitkomsten zijn positief. Na behandeling met GLA: D® is het ziekteverzuim verminderd, stopt een van de drie mensen met het gebruik van paracetamol, niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen en opioïden voor knie- of heuppijn en neemt de pijn gemiddeld met 25% af.

Meer over de andere genomineerden: http://vbhcprize.com/nominees-2019/

 

Peter Nijhof, adviseur Roset

Over de schrijver
Peter is opgeleid bewegingswetenschapper en fysiotherapeut. In de eerste tien jaren heeft hij gewerkt als kwaliteitsfunctionaris en praktiserend fysiotherapeut. Op het snijvlak van zorg en kwaliteit heeft hij verschillende inhoudelijke en verbeterprojecten gedaan in de revalidatiezorg en ziekenhuis. De laatste tien jaar werkt hij voor de eerstelijnszorg. Peter is consultant Lean Six Sigma en VOORT-innovatiefacilitator. De filosofie en visie van ‘Value Based Healthcare’ - afkomstig van de ‘Harvard Business School’, waar waardecreatie centraal staat, is leidend voor zijn denken en doen. Peter werkt methodisch voor een concreet resultaat en kan een goede praktische vertaling naar de zorg maken.
Reactie plaatsen