Roset helpt huisarts en fysiotherapeut in hun droom over Positieve Gezondheid
26 oktober 2020 

Roset helpt huisarts en fysiotherapeut in hun droom over Positieve Gezondheid

‘We hadden niet verwacht dat hun inzet zo krachtig zou zijn’

Ze hebben alle twee een droom. Erwin Tappel fysiotherapeut (foto boven) en Martijn van der Waart, huisarts (foto in de tekst). Beiden werkzaam in Hengelo. En alle twee de wens om meer toe te voegen aan de reguliere gezondheidszorg. Hun ideeën komen samen in het begrip ‘Positieve Gezondheid’. Samen met vijf andere collega’s in de zorg gingen ze er enthousiast mee aan de slag.

Binnen Positieve Gezondheid wordt gezondheid niet gezien als de aan- of afwezigheid van ziekte maar als het vermogen van mensen om fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen aan te gaan en daarbij zoveel mogelijk eigen regie te voeren.

Tappel ontmoette huisarts Van der Waart die de huidige situatie waarin hij werkte als huisarts als onbevredigend ervoer. ,,In 2016 zijn we daarom samen met onze collega’s de weg ingeslagen naar Positieve Gezondheid. In dit traject hebben meerdere mensen ons geholpen met inspireren, leren en organiseren. Deze mensen zijn goud waard geweest in die eerste fase van ons project. Wij merkten gaandeweg echter dat het project zo groot begon te worden, met zoveel verschillende enthousiaste mensen die aanhaakten, dat we het overzicht dreigden te verliezen. Dat werd pas echt urgent toen we met zorgverzekeraar Menzis om de tafel gingen voor de implementatiefase van ons project. Menzis was al vanaf 2017 aan boord tijdens de pilotfase. Maar voor de implementatiefase was het pas echt belangrijk om goed op een rijtje te hebben wat we dan precies voor ogen hadden, waar we met het project naartoe wilden, wat we uiteindelijk wilden bereiken. We moesten onze missie en visie weer goed scherp krijgen. In die fase hebben we contact gezocht met Roset omdat we wisten dat zij hier veel ervaring mee hadden.’’ Na een oriënterend gesprek volgde al snel een eerste sessie. ,,We waren meteen erg onder de indruk van de wijze waarop Peter Nijhof van Roset ons in zo’n korte tijd op zo’n goed spoor heeft weten te brengen.’’ De methode van Roset is eigenlijk even simpel als doeltreffend. Juist omdat ze niet direct betrokken is bij het gestelde doel kan ze de weg daarnaartoe met een helicopterview bekijken. Het speelveld wordt overzien en met een aantal tips werden Tappel en Van der Waart in de gelegenheid gesteld om anders naar hun droom te kijken. 

Van der Waart: ,,De logistiek in zo’n proces is zo enorm belangrijk. Roset hielp ons met dat procesmanagement. In twee heldere, gerichte sessies schakelden wij terug. Terug naar de basis. Wat is je visie. En vandaaruit ga je verder. We hebben dat echt moeten aanpassen, moeten leren. Het was domweg veel te veel. We wisten alles van de materie maar dreigden bijvoorbeeld het contact met onze omgeving te verliezen. We liepen veel te ver voor de muziek uit waardoor collega’s ons lang niet altijd nog konden volgen. Nota bene onze eigen directe collega’s. Laat staan de patiënten, waar je het voor doet of je ketenpartners. We moesten echt terugschakelen. En dat hebben we gedaan, dankzij de heldere en doelgerichte aanpak van Roset.’’

De twee zijn werkzaam in de Hengelose wijk Slangenbeek. Een zogenaamde hoge SES-wijk, (Sociaal Economische Status, met hoge inkomens). De wijk kenmerkt zich doordat er veel stress-gerelateerde klachten zijn en mentale problematiek. Dat wordt alom erkend en herkend, en wordt voelbaar in een spreekkamer of behandelkamer. ,,Ik zie mensen met rugklachten,’’ zegt Tappel ,,waarvan ik me oprecht afvraag of die uitsluitend fysiek van aard zijn. Tuurlijk hebben ze pijn maar die kan ook heel goed worden veroorzaakt door bijvoorbeeld stress. Thuis of op het werk. Zeker in deze Corona-tijd. Dat heeft effect op de fysieke en mentale gesteldheid van veel mensen. Ik kijk graag naar de klacht achter de klacht. Dan kan ik beter mijn werk doen. Maar dat betekent wel dat ik anders naar de gezondheid van mensen moet kijken. Dat hoort ook bij Positieve Gezondheid.’’

Roset is niet deskundig op de inhoud. Dat betekent dat ze van een afstandje naar de plannen is gaan kijken. Tappel: ,,Roset dwong ons om naar een andere landingsbaan te kijken. Waar konden we onze plannen laten landen. Welke patiënten wil je bereiken, welke interventies heb je daar voor nodig en is dat uitvoerbaar. Juist dat uitzoomen met elkaar heeft ertoe geleid dat we weer overzicht en vooral grip kregen op het project. Daarin is Roset van enorme waarde geweest en we zijn erg dankbaar voor hun bijdrage. Met de kennis en ervaring die Roset in onze rugzak heeft gestopt kunnen we weer verder.’’ De komende tijd wordt gebruikt om de plannen in de praktijk te implementeren. De nieuwe werkwijze vraagt ook aanpassingen van onze medewerkers. Daarna wordt gekeken wat moet worden veranderd en wordt data verzameld en geanalyseerd. Meetbaar en tastbaar. In 2025 moet Positieve gezondheid een begrip zijn voor alle wijkbewoners van Slangenbeek.

Tips voor Roset hebben de twee niet. Misschien een kleine. ,,Roset kan wellicht wat beter aan haar zichtbaarheid werken. Ik weet dat veel collega’s met soortgelijke ontwikkelingen bezig zijn. Dat ze dreigen vast te lopen. En dat is logisch, als je eigenlijk geen goed kompas hebt. Roset kan dat kompas voor je zijn. Tijdelijk, maar wel heel doeltreffend. Dat zouden veel meer mensen moeten weten,’’ vindt Van der Waart.

Over de schrijver
Roset is de regionale adviesorganisatie voor de zorg in Twente, gespecialiseerd in domein overstijgende samenwerking met de eerstelijnszorg als basis in het samenwerkingsverband. Samenwerking organiseren en begeleiden in netwerken zit in ons bloed. Dat doen we als consultant, procesregisseur, facilitator, of als projectadviseur met verstand van strategie, innovatie, besturing en leiderschap. Samen zorgen we er voor dat de kans van slagen bij doelgerichte veranderopgaven toeneemt. De filosofie en visie van Roset is gebaseerd op de van ‘Harvard Business School’ afkomstige ‘Value Based Healthcare’ waar waardecreatie centraal staat.
Reactie plaatsen