Visie- en strategieontwikkeling
29 januari 2018 

Visie- en strategieontwikkeling

Huisartsenpraktijk Joosten – Koekkoek – Olde Riekerink in Denekamp heeft dankzij Roset weer een heldere toekomstvisie

De vraag aan Roset was duidelijk; willen jullie ons helpen met het opstellen van een nieuwe praktijkvisie? De situatie waarin de Denekampse huisartsen zaten, was ingewikkeld. Ze hadden te maken met opvolging en moesten zich gelijktijdig richten op nieuwbouw en verhuizing naar een complex met meerdere zorgaanbieders. De mening over het gevolgde visietraject bij Roset is positief: “Op een positief kritische manier werden we bij de les gehouden.”

“Het begon eigenlijk toen we een nieuwe collega hadden aangetrokken, als beoogd opvolger voor één van de huisartsen,” vertelt Gerard Koekkoek. “We kenden hem goed omdat we hem zelf hadden opgeleid, maar na een tijdje samenwerken bleek, dat we toch allemaal onze eigen ideeën hadden over de toekomst van onze praktijk. Omdat ik zelf de kaderopleiding Beleid en Beheer volgde, herkende ik deze signalen en kwamen we op de gedachte dat een visietraject nodig was om de neuzen weer dezelfde kant op te krijgen. Maar duidelijk was ook dat iemand anders de begeleiding moest doen, om te voorkomen dat mijn blinde vlekken of mening in de weg zou staan. Daarbij moest ook ik mijn inbreng kunnen hebben. Zo kwamen we terecht bij Roset, dat we toch al kenden via allerlei andere ondersteuningsprojecten.”

Handen vol

Roset werd duidelijk gemaakt dat ze een visie wilden in verband met de opvolging, maar gelijktijdig ook hun intrek zouden nemen in een nieuw centrum, waarin naast een andere huisartsenpraktijk ook nog een apotheker zijn intrek nam. “We hebben er bewust voor gekozen niet ook meteen een onderzoek te starten naar een samengaan met die collega-huisartsen, ook al lag dat voor de hand. Dat was echt een stap te ver voor ons. We vonden dat we de handen al meer dan vol hadden aan deze twee vraagstukken. Bovendien hebben we in andere praktijken vaak genoeg gezien dat een samengaan ook tot grote problemen kan leiden. Het wil overigens niet zeggen dat we op termijn een extra visietraject voor een samengaan uitsluiten, maar we wilden eerst onze eigen visie duidelijk voor ogen hebben.”

‘Leuk en jeuk’

Over het visietraject is Gerard Koekkoek zeer te spreken. “Eerst hield Peter Nijhof van Roset met ieder apart een interview om te onderzoeken waar je kernwaarden, ambities, speerpunten en drijfveren zitten. Maar ook om vast te stellen waar eventueel leuk en jeuk zit. Daarna zijn we anderhalve dag de hei op geweest om ze aan elkaar te spiegelen. Daar zijn door Roset die punten stuk voor stuk naar voren gebracht en is gekeken welke kernwaarden we delen, waar we ons allemaal in kunnen vinden. Dat was nog een hele klus.”

Zoektocht

Het is een zoektocht naar terminologie. Iedereen wil kwaliteit, maar mag dat alles kosten? Dat is voor iedereen anders. Zo zijn veel meer dingen subjectief. Roset was daar heel scherp op. Want als je stelt dat je een laagdrempelige en toegankelijke praktijk wilt, wat is dat dan? Heb je dan avondspreekuur? Ben je dan altijd telefonisch bereikbaar? Klopt de realiteit van de praktijkvoering met wat je zegt te willen uitstralen? Zo ging Roset op een aangenaam confronterende manier met je in gesprek. Is dat een gewenst antwoord of beweegt jou dat ook echt? Zo ging het ook met het begrip ‘kwaliteit’. Daar vroegen ze bijvoorbeeld waaraan nu te zien is dat we daarmee bezig zijn. Daarmee werd je gedwongen om het concreet te maken.”

“Dat helpt ons dus echt.”

Nadat de huisartsen samen een visie hadden geformuleerd, die overigens later nog is bijgeschaafd, werd gesproken over de stappen die gezet moesten worden om het doel en de visie te verwezenlijken. Koekkoek: “Zo werden we stap voor stap door het traject geleid en is uiteindelijk zelfs nog een plan van aanpak opgesteld, waarbij we drie pijlers hanteren; omgeving, medewerkers en organisatie. Per pijler leverde dat ongeveer tien stappen op. Zo zijn alle zaken benoemd die we nodig hebben om ons doel te bereiken. Het is daarmee heel concreet geworden, waardoor we het ook elke keer goed met elkaar kunnen bespreken. Dat gebeurt minstens één maal per jaar. Het mooie nu is dat zo’n visie op papier staat. Dat helpt ons dus echt. Als je van elkaar niet weet wat je hebt afgesproken, is het veel moeilijker elkaar daarop aan te spreken. Juist nu het op papier staat, weet je bij bepaalde besluiten wat er binnen onze visie past en wat niet.”

Voortvarend

De voorbereiding en gesprekken hebben slechts enkele maanden in beslag genomen. “We hebben dan ook duidelijk voor het scenario voortvarend gekozen, aangezien we ons ook op de nieuwbouw moesten richten. Er is nog geen vervolg gepland, maar we willen graag nog eens opnieuw in gesprek als alles is bezonken, zodat we er nog eens met de stofkam doorheen kunnen. Nu we binnen onze eigen praktijk klaar zijn, kan ik me goed voorstellen dat we op termijn nog eens in gesprek gaan met alle deelnemers in het centrum. Dan stappen we zeker weer naar Roset, want zij zorgden ervoor dat het niet zwaar of zwaarmoedig werd. Het was gewoon echt heel erg prettig. Niets om tegenop te zien en bovendien super effectief. Het is ons al met al heel goed bevallen.”

Over de schrijver
Roset is de regionale adviesorganisatie voor de zorg in Twente, gespecialiseerd in domein overstijgende samenwerking met de eerstelijnszorg als basis in het samenwerkingsverband. Samenwerking organiseren en begeleiden in netwerken zit in ons bloed. Dat doen we als consultant, procesregisseur, facilitator, of als projectadviseur met verstand van strategie, innovatie, besturing en leiderschap. Samen zorgen we er voor dat de kans van slagen bij doelgerichte veranderopgaven toeneemt. De filosofie en visie van Roset is gebaseerd op de van ‘Harvard Business School’ afkomstige ‘Value Based Healthcare’ waar waardecreatie centraal staat.
Reactie plaatsen