arrow_drop_up arrow_drop_down
29 juni 2018 
in Blog

Visie traject

Oldenzaals gezondheidscentrum stelt heldere gezamenlijke visie op met ondersteuning van Roset

Oldenzaal krijgt binnenkort een gloednieuw gezondheidscentrum, waarin huisartsen, fysiotherapeuten, apotheker, het huisartsenlab en thuiszorg onder één dak komen. Maar daar blijft het volgens Carin Pipers van Roset zeker niet bij. “De betrokkenen hebben in een visie verankerd dat zij samen verantwoordelijk zijn voor de zorg. Hun wens is meer te bieden dan een bedrijfsverzamelgebouw waarin verschillende zorgverleners gevestigd zijn.”

Op dit moment is de bouw van het nieuwe pand in volle gang. De huisartsen beseften dat behalve een gebouw, een gezamenlijke visie en koers noodzakelijk is om de toekomstige samenwerking met elkaar en andere zorgverleners vorm te geven. Ze benaderden Roset voor ondersteuning en begeleiding.

“Eerst heeft Roset interviews gehouden met iedere afzonderlijke huisarts, de apotheker, de fysiotherapeut en de praktijkmanager. In deze gesprekken zochten wij antwoorden op vragen als: waarom wil men samen in een gezondheidscentrum, wat zijn verwachtingen, maar ook naar de kernwaarden van hem of haar. Wat beweegt hen en waardoor worden ze geraakt? Dat soort essentiële zaken,” aldus Carin Pipers.

Deze informatie is gebruikt voor een sessie met de huisartsen om tot een eerste vormgeving van de visie en samenwerking te komen. Daarin kwam duidelijk naar voren dat er sprake moest zijn van een persoonlijke benadering, betrokkenheid en toegankelijkheid zowel in zorg als werkgever Belangrijke waarden die alle betrokken graag geborgd zien in de nieuwe visie. Ook bleek al snel dat iedereen ook graag stappen wil zetten op innovatief gebied en samenwerking erg belangrijk wordt gevonden.

Tijdens het proces werd duidelijk hoe de visie eruit moest komen te zien. Pipers: “Dat hebben de partners zelf gedaan. Roset had de rol van facilitator, heeft de huisartsen gevoed met ontwikkelingen die zij ziet in de zorg en begeleid in het proces van formulering. Het is natuurlijk wel mooi hoe de gezamenlijke visie bij de huisartsen in die dagen groeit.”

“De huisartsen willen heel duidelijk samen optrekken, de zorg beter organiseren en daar ook samen verantwoordelijk voor zijn. Ze willen samen met de andere disciplines en de patiënt complete zorg op maat leveren. Door open te staan voor nieuwe ontwikkelingen deze waar mogelijk en zinvol toe te passen, is de patiënt verzekerd van goede zorg. De patiënt wordt daarbij duidelijk als een gelijkwaardige partner in zijn zorgproces gezien.”

Al met al een behoorlijk onderscheidende visie die richting gaat geven aan de ontwikkeling van het gezondheidscentrum. De komende tijd zullen we nog contact houden om te zien of het ook gaat brengen wat men ervan verwacht had, al blijft het natuurlijk de verantwoordelijkheid van de mensen zelf. Het is immers een startpunt van een proces van organisatieontwikkeling.

Over de schrijver
Reactie plaatsen

We gebruiken cookies