Digitalisering huisartsenpraktijk in 2025
05 januari 2022 

Digitalisering huisartsenpraktijk in 2025

“Hoe ziet de huisartsenpraktijk er in 2025 uit als het gaat om digitalisering, en wat is er nodig om daar te komen?” Een opdracht die kwam van het bestuurlijk overleg Menzis met de huisartsenkringen. Collega’s Wim Derks en Carin Pipers voerden de opdracht uit. Een aantal vragen aan Wim Derks over de opdracht ‘Digitalisering huisartsenpraktijk in 2025’. 

Wat hield de opdracht precies in?

“De opdrachtgevers vroegen om een schets hoe de huisartsenpraktijk er in 2025 uitziet als het gaat om digitalisering op relevante thema’s en wat nodig is om daar te komen. Zeg maar een visiedocument met een roadmap hoe daar te komen”; aldus Wim Derks. De resultaten werden besproken in het bestuurlijk overleg Menzis en LHV huisartsenkringen. Menzis maakte een vertaling naar het inkoopbeleid huisartsenzorg 2022 en verder. Daarmee wordt een flinke impuls gegeven aan de digitalisering van de huisartsenzorg.

Wat maakt deze opdracht zo bijzonder?

Deze opdracht is een bovenregionale opdracht voor alle Menzis ROS-gebieden. Het gaat dus niet alleen om Twente maar ook bijvoorbeeld de provincie Groningen en de regio’s Achterhoek, Arnhem, Gelderse Vallei en Rivierenland. De uitkomsten zijn vertaald naar inkoopbeleid, wat de impact groot maakt. Verder is het een opdracht die ook de nodige expertise vraagt. Uiteraard leverde een werkgroep input, maar de opdrachtgevers verwachten ook duidelijk inhoudelijke expertise van Roset. “Ja, kennis en ervaring is er voldoende, zegt Wim Derks, ICT en digitalisering huisartsenzorg is een terrein waar Carin en ik samen al zo’n 40 jaar werkzaam zijn”.

Hoe verloopt zo’n opdracht?

In enkele maanden moest veel werk verzet worden. Menzis wilde de eerste bevindingen al verwerken in het inkoopbeleid van het komende jaar 2022. Vanwege COVID-19 waren alle bijeenkomsten digitaal. Een werkgroep met huisartsen en vertegenwoordigers van zorggroepen uit de Menzis regio’s, LHV en Menzis leverden inhoudelijk input. Roset faciliteerde de online bijeenkomsten, en bracht eigen expertise en praktijkvoorbeelden in die werden getoetst in de werkgroep. Alle bevindingen werden samengebracht in een eindrapportage. Deze eindrapportage is door Roset gepresenteerd aan het bestuurlijk overleg LHV-Kringen, lokale en regionale samenwerkingsverbanden en Menzis. Op basis van deze rapportage heeft Menzis haar inkoopbeleid voor huisartsen- en multidisciplinaire zorg 2022 ten aanzien van het thema ‘Digitale zorg’ vormgegeven. Dit document is terug te vinden op de website van Menzis. (zie https://www.menzis.nl/zorgaanbieders/zorgsoorten/huisartsen-multidisciplinaire-zorg/contractering/inkoopbeleid-2022 ). 

Tevens biedt de rapportage de regionale huisartsenorganisaties ondersteuning bij de inrichting van een professionele regionale ICT-organisatie, het opstellen van een gedragen regionale ICT-visie en strategie en de keuze voor toekomstige regionale oplossingsrichtingen op het gebied van digitalisering van de huisartsenpraktijken. Dit in aansluiting op de opgestelde regiobeelden.


TIP: Download ons gratis e-book Samen met huisartsen naar een toekomstbestendige digitalisering - Grip op regionale zorg ICT.  Dit complete e-book biedt vele praktische handvaten en inzichten, gebaseerd op jarenlange ervaring uit onze adviespraktijk en onze kennis van de gangbare standaarden en methodieken.

Klik hier om het e-book te downloaden

Over de schrijver
Roset is de regionale adviesorganisatie voor de zorg in Twente, gespecialiseerd in domein overstijgende samenwerking met de eerstelijnszorg als basis in het samenwerkingsverband. Samenwerking organiseren en begeleiden in netwerken zit in ons bloed. Dat doen we als consultant, procesregisseur, facilitator, of als projectadviseur met verstand van strategie, innovatie, besturing en leiderschap. Samen zorgen we er voor dat de kans van slagen bij doelgerichte veranderopgaven toeneemt. De filosofie en visie van Roset is gebaseerd op de van ‘Harvard Business School’ afkomstige ‘Value Based Healthcare’ waar waardecreatie centraal staat.
Reactie plaatsen