Strategisch en veranderkundig advies bij complexe samenwerkingen in Zorg & Welzijn in de regio Twente

Zorginnovatie visie advies

Ontdek hoe we dit doen
Video Aspect Ratio: 9:4Strategisch en veranderkundig advies bij complexe samenwerkingen in Zorg & Welzijn in de regio Twente

20 jaar +

Ervaring in de eerstelijnszorg

14 jaar

Actief in Twentse zorgnetwerken

Regiobureau

Domein overstijgende samenwerking

Stichting Roset - Twente

De gezondheidszorg in Nederland staat onder druk. Om de zorg ook in de toekomst beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar te houden moet de deze anders worden georganiseerd. De eerstelijn speelt hierin een belangrijke rol. Tegelijkertijd is een intensieve samenwerking noodzakelijk tussen de verschillende lijnen (nulde-, eerste- en tweedelijn), maar ook tussen de zorg en het Sociaal Domein.

Samenwerken is complexer dan gedacht. Stichting Roset-Twente ondersteunt en begeleidt organisaties bij (complexe) samenwerkingen. We brengen partijen uit verschillende lijnen en domeinen bij elkaar en adviseren, begeleiden en evalueren samenwerkingen. Ons team van experts beschikt over strategische en veranderkundige kennis en een stevig netwerk in de zorg en het Sociaal Domein. Door onze onafhankelijke positie helpen wij opdrachtgevers bij het vinden van oplossingen, die bijdragen aan een betere (positieve) gezondheid van de inwoners van Twente.

Lees meer hierover in ons gratis magazine:

WelZoGezond - Veranderingen in de zorg.

Om de veranderingen in de zorg in onze regio te laten slagen, werken wij aan de hand van een aantal thema’s.

Continuïteit en arbeidsmarktproblematiek

Op zoek naar oplossingen voor personeelstekort, stijgende vraag en hoge werkdruk.

Samenwerken met sociaal domein

Beter contact tussen zorg en welzijn, zodat zorg op de juiste plek kan worden georganiseerd.

Organisatiegraad eerstelijnszorg

Bevorderen van samenwerking van de verschillende paramedische beroepsgroepen.

Digitalisering en gegevensuitwisseling

Aandrijven van samenwerking met zorg-ICT.


Regionale samenwerking en zorgnetwerken

Lijn- en domeinoverstijgende samenwerkingen om integrale gezondheidszorg te realiseren

Gezondheid en 

leefstijl

Samenwerking stimuleren bij leefstijlprogramma’s om welzijn Twentse burgers te vergroten