Fysio’s bundelen krachten in coöperatie - TFO
15 december 2022 
in Nieuws

Fysio’s bundelen krachten in coöperatie - TFO

,,We moeten onze krachten bundelen. Alleen door het samenbrengen van alle ideeën, plannen, wensen en bedreigingen waar onze beroepsgroep tegenaan loopt ben je beter voorbereid op de toekomst. Zowel richting patiënt als richting andere partijen, zoals bijvoorbeeld zorgverzekeraars’’. Dat zegt Kees Smelt. Hij is sinds kort voorzitter van de Coöperatie Twentse Fysiotherapeuten Organisatie. De coöperatie gaat vanaf 1 januari 2023 officieel van start en is in nauwe samenwerking met Roset tot stand gekomen. Samenwerken moet, juist nu, om als beroepsgroep serieus te worden genomen, luidt het devies.Voorzitter Kees Smelt van de Coöperatie Twentse Fysiotherapeuten Organisatie

Voorzitter Smelt weet waar hij het over heeft. Hij is maatschapslid van de maatschap Top Health Groep waar ruim 120  fysiotherapeuten werkzaam zijn. De Top Health Groep is voortgekomen uit het samengaan van drie regionale praktijken voor fysio- en ergotherapie: De Akker, De Haere en Fyon met in totaal ruim 30 vestigingen in Twente, Salland en Noord-Veluwe.

In het huidige beeld werken veel fysiotherapeuten vooral lokaal, als zelfstandige, of ze zijn werkzaam in een ziekenhuis. ,,Dat betekent korte lijntjes, en een grote lokale zichtbaarheid maar regionaal heb je dan niet veel in de melk te brokkelen. En je ziet juist dat die regionale betrokkenheid door veel partijen wordt gewaardeerd. Zorgverzekeraar Menzis bijvoorbeeld wil graag dat zorgpartijen veel nauwer gaan samenwerken. Landelijk is er het programma organisatiegraad paramedische zorg. Met hulp van Roset hebben wij een verkenning gedaan naar hoe die regionale samenwerking voor fysiotherapeuten eruit ziet en welke kansen er zijn,’’ vertelt Smelt. ,,In een dag of 5 a 6 hebben we een visie bepaald, geanalyseerd waar we vandaan komen, hoe de fysiotherapeuten nu werken en in welke richting de beroepsgroep zich zou moeten ontwikkelen. Zonder normen of waarden heeft Roset die gesprekken strak begeleid, ons bij de les gehouden. En kijk eens waar we nu staan,” zegt hij glunderend. 

Informatieavond

Een eerste informatieavond over de coöperatie Twentse Fysiotherapeuten Organisatie U.A. eind september in Borne verliep hoopvol. Er waren boeiende sprekers, de zaal was vol en de eerste aanmeldingen dienden zich aan. Beter dan verwacht werden plannen gemaakt en gepresenteerd door het bestuur. ,,Nu nog door het bestuur,” verduidelijkt Kees. ,,Uiteraard komen de coöperatie-leden straks zelf met hun agendapunten, met hun thema’s. Dat hoort ook zo. Uiteindelijk dient een coöperatie het belang van haar leden en niet het belang van een bestuur.’’

Oost-Nederland huisvest een paar duizend fysiotherapeuten. Inmiddels hebben zich ruim 300 van hen bij de fonkelnieuwe coöperatie aangemeld. Een doorslaand succes. Nu al. ,,Velen van ons realiseren zich dat er eigenlijk geen keus is. De zorg wordt steeds meer regionaal ingestoken. Dat maakt de zorg kwalitatief ook beter en op termijn zelfs goedkoper. Fysio’s specialiseren zich nu al in knieën, schouders, enkels, artrose. Die ontwikkeling zal zich voortzetten. Maar ook zorgverzekeraars zijn steeds meer regionaal ingestoken. Menzis is er een groot voorstander van,” zegt Smelt.

Vergaande samenwerking

Het zorglandschap laat een vergaande regionalisering zien. Huisartsen hebben zich verenigd in THOON en FEA, de apothekers in de Twentse Apothekers Organisatie (TAO-UA), diverse regionale organisaties werken samen in de Twentse Koers. Door regionaal aangestuurd te werken kan er veel eenvoudiger afspraken worden gemaakt op gebied van bijvoorbeeld vergoeding of het voorschrijf-beleid. Regionaal betekent vindbaar, zichtbaar en aanspreekbaar. De regionale samenwerking heeft er in Twente bijvoorbeeld toe geleid dat een deel van de huisartsenopleiding in Hengelo kan worden gevolgd. Samenwerking op regionale schaal loont.

,,Als coöperatie richten we ons eerst op vier thema’s; valpreventie, leefstijl, extended scope en artrose. Dat vinden we belangrijke speerpunten waar we mee aan de slag willen,’’ vertelt Smelt enthousiast. ,,Dat geeft ons ook een profiel, vormt onze reputatie. Vandaaruit bouwen we verder. Door samen te werken, halen we resultaten die zullen anderen aantrekken en verleiden om zich bij ons aan te sluiten. Zo versterkt het een, het andere. Daar willen we uiteindelijk naartoe. Dat moet ook. Als je kijkt naar het IZA, het Integraal Zorg Akkoord, dan zie je dat er praktisch met geen letter over fysiotherapeuten wordt gesproken. Dat kan toch niet. We hebben echt een positie nodig. Regionaal en landelijk en deze coöperatie draagt daartoe bij.’’

Kosten

Smelt is zelf maatschapslid van een maatschap waar tientallen fysio’s werken. Hij kent het belang van het bundelen van krachten, weet welke dynamiek er dan kan ontstaan. Een lidmaatschap van de nieuwe coöperatie kost 150 euro per praktijk, daarbij komt een bedrag van 50 euro per medewerker en een instap-fee van 250 euro. ,,Geld mag niet het probleem zijn als het gaat om de toekomst van de beroepsgroep. Dat mag geen drempel vormen en dat is het volgens mij met deze bedragen ook niet,’’ denkt Smelt.

De samenwerking met Roset wierp al snel fraaie vruchten af. Gesprekken werden strak geleid, het doel werd voortdurend voor ogen gehouden en het coöperatie-bestuur is blij met de kennis en ervaring die Roset aan tafel meeneemt. ,,Ze zijn onafhankelijk. Dat is fijn. Daarnaast dwingen ze je op een vriendelijke manier om focus te houden. Dat moet, anders schiet het alle kanten op. We hebben een paar dagen nodig gehad om een plan te maken. Dat goed was dichtgetimmerd en waarvan iedereen overtuigd was dat het zou werken. We willen de zorg vooral ontschotten. Kijk over elkaars schutting, heb het erover en ontwikkel je vak. Op termijn zouden daar wat ons betreft de podotherapeuten en diëtisten en andere eerstelijns disciplines bij moeten komen. Ook patiënten verdienen meer duidelijkheid. Helderheid hoe zaken in de zorg zijn geregeld.’’

Elkaar versterken

Fysiotherapeuten waren natuurlijk een vreemde eend in de bijt. Op lokaal niveau probeerde iedereen het goede zou goed mogelijk te doen. Er is één regionale KNGF-adviseur. That’s it. Dan krijg je nooit de bundeling die nodig is. ,,Hengelo, Almelo en Haaksbergen zijn Twentse steden waar fysiotherapeuten zich al enigszins hebben gebundeld. Gespecialiseerd liever gezegd op verschillende onderdelen in het vak. Dat werkt prima, maar om onderhandelingen met verzekeraars te doen, of een positie te hebben aan de tafel met bijvoorbeeld huisartsen of medisch specialisten is meer nodig. We willen van die partijen ook weten wat ze van ons vinden, hoe ze naar ons kijken. Huisartsen, ziekenhuizen, Twentse Koers, Saxion, iedereen is hierin van belang.”

De coöperatie start officieel op 1 januari. Dan maakt de regio officieel kennis met deze regionale bundeling van fysiotherapeuten. De samenwerking met Roset wordt gekoesterd en wordt voortgezet. Uiteindelijk willen we een serieuze partij zijn die het goede wil voor alle fysiotherapeuten, alle patiënten en alle andere zorgpartijen in de regio. Dat kan alleen door optimale samenwerking.’’

Over de schrijver
Roset is de regionale adviesorganisatie voor de zorg in Twente, gespecialiseerd in domein overstijgende samenwerking met de eerstelijnszorg als basis in het samenwerkingsverband. Samenwerking organiseren en begeleiden in netwerken zit in ons bloed. Dat doen we als consultant, procesregisseur, facilitator, of als projectadviseur met verstand van strategie, innovatie, besturing en leiderschap. Samen zorgen we er voor dat de kans van slagen bij doelgerichte veranderopgaven toeneemt. De filosofie en visie van Roset is gebaseerd op de van ‘Harvard Business School’ afkomstige ‘Value Based Healthcare’ waar waardecreatie centraal staat.
Reactie plaatsen