Impressie e-Health Convention 2018
21 november 2018 
in Blog

Impressie e-Health Convention 2018

 

Door Nina van der Laan, junior consultant Roset

Donderdag 15 november 2018 stond voor mij de eerste e-Health Convention op het programma sinds ik bij Roset werk. Vooraf had ik mij al ingelezen en gekeken naar de verschillende sprekers en onderwerpen die aan bod zouden komen en naar welke ik graag toe zou willen. Het programma op de e-Health Convention varieerde van kunstmatige intelligentie tot menselijkheid en van topsport tot ethische dilemma’s. Door deze variatie was elke presentatie vernieuwend en droeg zijn steentje bij aan het grotere geheel. De presentaties waren voornamelijk gericht op de medisch specialisten, tweede lijn en patiënten, maar door elementen uit de presentaties te pakken die interessant waren kon ik zelf de link leggen met de eerste lijn en de projecten waaraan Roset werkt.

Een van de interessantere presentaties ging over menselijkheid versus digitale transformatie. De boodschap die heel duidelijk uitgedragen werd, ging over de reis van de held. Het is belangrijk om het juiste doel voor ogen te houden en niet te lang stil te staan bij kleine aspecten van het geheel, om ervoor te zorgen dat je het doel binnen de beoogde tijd en het budget bereikt. Daarnaast is het belangrijk de juiste tools te hebben, maar er is niets zo belangrijk als de medewerkers en patiënten gedurende het hele proces mee te nemen. Voor nieuwe ideeën is het belangrijk te kijken naar MAST (Mensen, Acties, Samenwerking en Technologie). Daarnaast werd er duidelijk wat nodig is in een creatieve sessie. Tijdens een creatieve sessiebegin je als toeschouwer, waarbij je je oriënteert, luistert naar anderen en nadenkt over eigen ideeën. Daarna ga je dromen over de ideeën die zo groot mogen zijn als nodig is. Hierna ga je op een realistische manier naar je ideeën kijken en nagaan of het mogelijk is ze kleiner te maken, zodat ze uitvoerbaar zijn. Als laatste moet je heel kritisch kijken naar je eigen ideeën en of het mogelijk is ze te realiseren, wat het gaat kosten en wat de uitkomsten zullen zijn.Ik vind deze manier van denken erg inspirerend en ga het zeker toepassen in het nadenken over nieuwe oplossingen.

Een andere presentatie die erg interessant was,voornamelijk door de mogelijkheden in de eerste lijn, ging over topsport en e-health. Er is door de teamarts van het Lotto- wielrennersteam een app ontwikkeld, EMMA,wat een preventieve tool is. Op basis van lichaamsdata worden de risico’s op chronische aandoeningen voorspelt en wordt hulp aangeboden om gezonder te leven. Het heeft alleen betrekking op chronische aandoeningen waarbij een gedragsverandering mogelijk is, zoals stoppen met roken, gezonder eten en meer bewegen. Volgend jaar wordt er een Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI)vergoed in het basispakket door de zorgverzekeraar. Een app als EMMA kan helpen mensen bewuster bezig te laten zijn met preventie van ziektes, waardoor er naar verwachting minder druk op de huisartsenzorg komt te liggen. Ook is een trend gaande waarbij er sprake is van transformatie van de eerste lijn(huisartsenzorg) naar de nulde lijn (preventie) en deze app sluit hier goed bij aan.

De e uit e-health was een presentatie waarbij de focus voornamelijk werd gelegd op het niet meer bezig zijn met alleen maar technologie, maar juist met de patiënt. Er werd een aangrijpend voorbeeld gegeven van iemand die zijn moeder heeft verloren in het ziekenhuis en als laatste herinnering aan het ziekenhuis de betaalautomaat heeft, omdat er nog betaald moet worden voor deuren dat hij daar geparkeerd stond. Hieruit blijkt dat als iemand door een heftig proces gaat, daarvoor eigenlijk geen aandacht is. Een mooie oplossing zou zijn om diegene een uitrijkaart mee te geven met veel sterkte erop. Dit is een voorbeeld van een oplossing die makkelijk te implementeren is, maar veel positieve impact heeft bij patiënten en familie. Het is belangrijk om soms niet naar de e uit e-health te kijken in het perspectief van elektronisch, maar juist de e op een andere manier te zien. Als empathie, ethiek, elkaar, elimineer, empowering en embraceable change. Als je hieraan denkt bij een product of dienst zul je merken dat het veel impact heeft op de klanten of patiënten.

‘Help! De patiënt beslist’ was een presentatie over de toepassing van online keuzehulpen voor patiënten. Het gaat om het samen beslissen van specialist en patiënt over behandelingen en mogelijke vervolgstappen. Dit is een mooi initiatief om patiënten meer in hun eigenkracht te zetten zodat ze zelf de leiding nemen in hun zorg. Een kritische noot van mij is dat het nu geïmplementeerd is bij het ziekenhuis Bernhoven, terwijl in mijn ogen het juist zoveel waarde kan toevoegen in de eerste lijn bij de huisarts. De huisarts is vaak het aanspreekpunt voor de patiënt met klachten en juist een online keuzehulp al bij de huisarts bespreken kan de patiënt sterker in zijn schoenen doen staan en ook beter voorbereid het gesprek met de medisch specialist in laten gaan. Dit idee zou volgens mij verder uitgewerkt kunnen worden en getoetst worden bij de huisartsen. Want zou het niet geweldig zijn als patiënten beter voorbereid bij de specialist komen, de verschillende behandelmogelijkheden van tevoren kunnen inzien om te kijken wat bij hun pasten daardoor een beter besluit te kunnen nemen?

In een presentatie over ethische dillema’s werd kritisch gekeken naar kunstmatige intelligentie. Computers en algoritmes worden steeds beter in het beoordelen van scans en foto’s en het stellen van diagnoses. Toch moet er voorzichtig worden omgegaan met de diagnoses die kunstmatige intelligentie stelt. Het kan een arts ondersteunen in het besluitvormingsproces, maar kan op dit moment de arts niet vervangen omdat er geen subjectieve informatie kan worden meegenomen in het proces. Op dit moment kan het alleen goede diagnoses stellen voor afgebakende diagnoses die aan specifieke eisen voldoen. Als voorbeeld werden verschillende foto’s van chihuahua’s en muffins gebruikt. Voor de computer voldoen de plaatjes aan de dezelfde eisen, maar kan er zo gemakkelijk verkeerd ‘gediagnosticeerd’ worden.

Ondanks dat de eHealth Convention en de verschillende sprekers erg interessant waren, werd duidelijk dat de eerste lijn nog niet betrokken of aangehaakt is. Er was een constante nadruk op de tweede lijn en specialisten, terwijl juist in de eerste lijn nog veel mogelijkheden zijn e-Health efficiënter en effectiever te organiseren, vooral ook vanwege het teruglopend aantal huisartsen in delen van Nederland. Veel tools zouden vertaald kunnen worden naar de eerste lijn, omdat juist die eerste lijn een rol kan spelen bij preventie.

Het was een zeer geslaagde dag en het doel voor volgend jaar zou moeten zijn om meer huisartsen te enthousiasmeren naar de eHealth Convention te komen. De sprekers moeten dan ook hun aandacht meer focussen op de eerste lijn, kunnen naar de wensen van huisartsen luisteren en applicaties en oplossingen laten testen binnen de huisartsenpraktijk.

Over de schrijver
Reactie plaatsen