Op weg naar een Twents paramedisch platform
15 april 2024 
in Blog

Op weg naar een Twents paramedisch platform

Om beter zichtbaar en aanspreekbaar te zijn voor andere organisaties als het gaat om zorg waar paramedici een belangrijk rol in kunnen vervullen of om andere zaken die paramedici aangaan, is een regionaal aanspreekpunt essentieel. Daarom wordt er hard gewerkt aan een regionaal paramedisch platform in Twente. In het afgelopen half jaar zijn belangrijke stappen gezet voor het oprichten van de stichting Twentse Organisatie Paramedie; afgekort stichting TOP. De vertegenwoordigers van de fysiotherapeuten (TFO) en de diëtisten (Diëtist in Twente; DiT) nemen hierbij het voortouw, maar het zou mooi zijn als de andere paramedische beroepsgroepen aanhaken.

Daarom organiseerde Roset op 26 maart jl. een bijeenkomst met vertegenwoordigers van de verschillende paramedische disciplines in Twente, die betrokken zijn bij het programma Organisatiegraad. Tijdens deze bijeenkomst werd een toelichting gegeven op de ontwikkeling en de stand van zaken van de stichting TOP. Inmiddels zijn de contouren van de stichting helder en de liggen de statuten klaar bij de notaris om te worden getekend. De stichting is dus klaar om te worden opgericht door vertegenwoordigers van de TFO en DiT. Daarna is een regionaal aanspreekpunt voor paramedische zorg in Twente een feit en wordt een grote stap gezet richting een beter georganiseerde eerstelijnszorg, zoals dat verwoord is in de Visie Eerstelijnszorg 2030.

Tijdens de bijeenkomst werd ook stilgestaan bij de ontwikkelingen van de andere paramedische beroepsgroepen. In de komende maanden vormen de eerstelijns ergotherapeuten, logopedisten en oefentherapeuten (monodisciplinaire) verenigingen. Zij worden hierbij ondersteund door Roset, die hen adviseert in de te nemen stappen. Vanuit deze verenigingen kunnen de beroepsgroepen een vertegenwoordiger afvaardigen voor de stichting TOP. Het stichtingsbestuur van stichting TOP zal in eerste instantie bestaan uit één vertegenwoordiger van de afzonderlijke paramedici: diëtetiek, fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en oefentherapie.

Het plan is om zodra de stichting TOP is opgericht, als eerste de GLI (gecombineerde leefstijlinterventie) voor 2025 te contracteren. Daarna is het de ambitie om in de toekomst ook de contractering van andere zorgvormen bij de stichting onder te brengen.

Meer informatie: Peter Nijhof, Roset

Lees ook de in december 2023 gepubliceerde blog De ontwikkeling van een paramedisch platform in Twente, waarin het regionaal paramedisch platform werd besproken.

Over de schrijver
Peter is opgeleid bewegingswetenschapper en fysiotherapeut. In de eerste tien jaren heeft hij gewerkt als kwaliteitsfunctionaris en praktiserend fysiotherapeut. Op het snijvlak van zorg en kwaliteit heeft hij verschillende inhoudelijke en verbeterprojecten gedaan in de revalidatiezorg en ziekenhuis. De laatste tien jaar werkt hij voor de eerstelijnszorg. Peter is consultant Lean Six Sigma en VOORT-innovatiefacilitator. De filosofie en visie van ‘Value Based Healthcare’ - afkomstig van de ‘Harvard Business School’, waar waardecreatie centraal staat, is leidend voor zijn denken en doen. Peter werkt methodisch voor een concreet resultaat en kan een goede praktische vertaling naar de zorg maken.
Reactie plaatsen