22 december 2017 
in Blog

"Wat gaan de digitale ontwikkelingen snel, of toch niet?"

Impressie E-health convention 2017

17 november jl. bezocht Roset de E-health convention in Amsterdam, waar een breed palet aan digitale ontwikkelingen werd gepresenteerd: van robotisering tot toepassingen van sensortechnologie en monitoring op afstand, van big data tot blockchaintechnologie. Maar ook Babylon: een organisatie uit Groot-Brittannië die eerstelijnshuisartsenzorg over de hele wereld aanbiedt via een app en beeldbellen. In het Engels, dat nog wel, maar voor iedereen toegankelijk die dat wil.

Duidelijk werd dat de technologische ontwikkelingen zich in exponentieel tempo opvolgen, zodanig, dat het nauwelijks te bevatten is. Een voorspelling van hoe de wereld er over tien jaar uit zal zien, is eigenlijk niet te doen, behalve dan dat er zeer veel digitaal zal verlopen. Via apps een specialist of huisarts raadplegen is nu al mogelijk en nog nieuw en spannend voor veel zorgverleners, maar voor de jonge generatie niet meer dan vanzelfsprekend. Nieuwe organisaties ontwikkelen zich in rap tempo, en zijn ‘eager’ om zich in de zorg een plek te veroveren. Bestaande zorgorganisaties, die niet snel genoeg inspelen op deze ontwikkelingen, zullen van de markt verdwijnen. Net zoals in het verleden winkels, reisbureaus en banken de slag verloren.

Echter, met het tonen van wat er technisch al mogelijk is, kwamen die dag ook de ervaringen van de organisaties met toepassingen in de praktijk naar voren: de worsteling om het geaccepteerd te krijgen door zorgverleners en patiënten, het daardoor opraken van de financiële middelen van ontwikkelaars om er verder in te investeren, belemmerende wetgeving, de tekortkomingen op het gebied van integratie en gebruiksgemak. Uitdagingen die niet altijd het hoofd geboden kon worden.

Wij denken dat het belangrijk is dat bij de start van een digitalisatieslag goed wordt nagedacht over welk doel men wil bereiken en wat haalbare stappen zijn. Wat zijn de knelpunten waar zorgverleners nu mee worstelen en kan digitalisering helpen? Welke randvoorwaarden moeten aanwezig zijn, wil het daadwerkelijk ingezet en gebruikt gaat worden? Wat kan een financiële impuls opleveren? Wat zijn reële resultaten die men kan verwachten en welke investering in tijd, middelen en mankracht vraagt het? Dit zijn allemaal zaken die niet technisch ingewikkeld zijn, maar wel organisatorisch en veranderkundig inzicht vragen en vooraf aangestuurd moeten worden, wil een innovatie tot succes leiden.

Roset helpt partijen deze vragen te beantwoorden. Met onze ervaring op het gebied van het selecteren van de juiste oplossing voor ervaren problemen, het organiseren van duurzame en schaalbare implementatie van ICT, de kennis van veranderkundige inzichten, denken wij daarin een zinvolle bijdrage te kunnen leveren. Technische oplossingen zijn er genoeg, nu de toepassing nog!

Carin Pipers

Over de schrijver
Roset is de regionale adviesorganisatie voor de zorg in Twente, gespecialiseerd in domein overstijgende samenwerking met de eerstelijnszorg als basis in het samenwerkingsverband. Samenwerking organiseren en begeleiden in netwerken zit in ons bloed. Dat doen we als consultant, procesregisseur, facilitator, of als projectadviseur met verstand van strategie, innovatie, besturing en leiderschap. Samen zorgen we er voor dat de kans van slagen bij doelgerichte veranderopgaven toeneemt. De filosofie en visie van Roset is gebaseerd op de van ‘Harvard Business School’ afkomstige ‘Value Based Healthcare’ waar waardecreatie centraal staat.
Reactie plaatsen