10 succesfactoren voor innovatie

Er zijn 10 factoren die het succes van klantgerichte innovaties bepalen. Des te meer van deze factoren op orde zijn binnen het bedrijf, des te groter is de kans op succes voor de innovatie.

  1. Klantvoordeel – het voordeel voor een klant moet negen keer zo groot zijn als het nadeel, voordat een klant iets nieuws gaat gebruiker. De klant moet overtuigd zijn dat het nieuwe product of dienst voordelen biedt ten opzichte van de huidige situatie. Dit voordeel moet aansluiten bij de werkelijke behoefte en beter, makkelijker, sneller en goedkoper zijn dan bestaande oplossingen. 
  2. Aansluiting op huidig gedrag – een innovatie moet aansluiten bij de normen en waarden van de klant en gemakkelijk in te passen zijn in het huidige gedrag en werkwijze. Het product of dienst moet ook aansluiten op eerdere ervaringen die de klant heeft. 
  3. Eenvoudig te gebruiken – de klant moet overtuigd zijn van het gemak waarmee een innovatie te gebruiken is. Des te complexer de innovatie is, des te minder succes. 
  4. Probeerbaarheid – mensen willen nieuwe dingen eerst uitproberen. Wanneer het beval zal na enige tijd de innovatie in gebruik genomen worden en verliest het nieuwigheid. Innovaties zijn succesvoller als de klant weinig tijd en geld hoeft te spenderen om het uit te proberen.
  5. Zichtbaarheid – innovaties zijn succesvoller als het gebruik zichtbaar is voor anderen. Potentiële klanten hebben daardoor zicht op de resultaten en voordelen van het nieuwe product. Dit verlaagt de drempel voor nieuwe gebruikers en versterkt het sociale beïnvloedingsproces. 
  6. Snelle kritieke massa – bij de introductie van nieuwe producten moet zo snel mogelijk de kritieke massa worden bereikt. Dit betreft 15% tot 20% van de totale doelgroep. Deze voorhoede is nodig voordat de massa in beweging komt. Sociale media kan hierbij helpen, maar de kloof tussen de early adopters en early majority is lastig te overbruggen. 
  7. Proven technologie – een nieuw product moet het wel doen, afgezien van de kinderziektes. Als een innovatie niet werkt wordt het niet opgepikt door de early adopters en zal verdere verspreiding van de innovatie stoppen. 
  8. Communicatie op maat – bij invoering van innovaties kunnen 5 groepen worden onderscheiden: innovators (2,5%), early adopters (13,5%), early majority (34%), late majority (34%) en laggards (16%). Deze groepen moeten op verschillende manieren benaderd worden om een succesvolle innovatie te krijgen. Innovators willen alles horen over de nieuwste mogelijkheden en kunnen meestal met enig gebruiksongemak (kinderziektes) leven. De late majority is over het algemeen alleen geïnteresseerd in foutloze en gemakkelijke bruikbaarheid van een nieuw product.
  9. Gefaseerde invoering – om de hele doelgroep te bereiken en de innovatie op grote schaal te verankeren moeten alle vijf groepen worden bereikt. Mensen waarderen wat ze bezitten drie keer hoger dan zaken die men niet bezit. Des te langer mensen iets bezitten, des te moeilijker het wordt om ergens afstand van te doen. Succesvol innoveren is een kwestie van een lange adem met veel doorzettingsvermogen en een gefaseerde en gedifferentieerde aanpak. 
  10. Voldoende budget – van tevoren is het moeilijk in te schatten hoe snel een product of dienst door de klant wordt afgenomen. De periode tussen marktintroductie en grootschalige adoptie is lang, net zoals de terugverdientijd. Aanbieders moeten voldoende financiële middelen hebben om deze periode te overbruggen. 
Roset Twente Zorg ICT DigiGrip

Gratis e-book
Grip op regionale ICT-huisartsenzorg

Dit complete e-book biedt vele praktische handvaten en inzichten, gebaseerd op  jarenlange ervaring uit onze adviespraktijk en onze kennis van de gangbare standaarden en methodieken.


Over Roset

Roset is een strategisch adviesbureau voor de eerstelijnszorg, de VVT en hun ketenpartners. Dat doen we als consultant, procesregisseur, facilitator, of als projectadviseur met verstand van de zorgsector. Wij hebben een drive om gelijkgestemde en ondernemende zorginnovators, die werken voor - of samenwerken met - de georganiseerde eerstelijn en VVT - te verbinden binnen onze eigen Roset academie