Innovatie management

Innovatiemanagement bestaat uit het actief organiseren, controleren en uitvoeren van activiteiten, processen en beleid. Dit leidt tot de creatie van substantiële nieuwe waarde voor een bedrijf en haar klanten. Onder innovatiemanagement wordt de systematische promotie van vernieuwing en innovatie in een organisatie door planning, organisatie, management en controle verstaan. Er zijn vier aspecten die betrekking hebben op innovaties in de bedrijfswereld:

• Capaciteiten: verschillende middelen die een organisatie nodig heeft voor het creëren en beheren van innovaties. Capaciteiten hebben vooral betrekking op de menselijke kant van innovaties. Het verwijst naar de vaardigheden van het team en de individu, kennis en praktische vaardigheden.

• Structuur: maakt het effectieve gebruik van capaciteiten mogelijk. Structuur heeft betrekking op de organisatiestructuur, interne en externe processen en de infrastructuur binnen de organisatie. Innovatiemanagement kan alleen effectief worden uitgevoerd als de organisatie op de juiste manier is ingericht. 

• Bedrijfscultuur: deze structuur maakt het mogelijk om de juiste capaciteiten in relatie tot mensen aan te trekken. Een pro-innovatiecultuur stimuleert gunstig gedrag en ontmoedigt verkeerd gedrag. Enkele aspecten van een open en pro-innovatiecultuur zijn:

  1. Het benadrukken van de noodzaak om steeds nieuwe manieren te bedenken om beter te worden, sneller of effectiever
  2. Het waarderen van snelheid, leren en experimenteren
  3. Falen beschouwen als een normaal onderdeel van de bedrijfsvoering om iets nieuws te maken. Er mag zeker geen angst heersen om fouten te maken
  4. Vrijheid en verantwoordelijkheden stimuleren

Strategie: innovatie is een van de middelen om strategische doelstellingen te bereiken. Organisatie moeten voldoende vrijheid geven om te innoveren, maar ook rekening houden met de praktische beperkingen zoals strategische focus en beschikbare middelen. 

Er zijn drie belangrijk succesfactoren in innovatiemanagement:

  1. Zorg voor een wijze van communiceren over innovatie waardoor iedereen in de organisatie de innovatiedoelen kan doorvertalen naar het eigen werk en zich afvraagt: Hoe kan ik daartoe bijdragen?
  2. Hou er rekening mee dat mensen die jarenlang gewend zijn aan bepaalde wijze van werken moeilijk zijn te bewegen tot een nieuwe manier van denken. De kernvraag is: Hoe kun je deze mensen hen toch verleiden om meer te experimenteren en te durven?
  3. Zorg ervoor dat de successen van innovatie, ook al zijn nog klein, in beeld worden gebracht, erover wordt communiceert en ze gevierd worden. Dat bekrachtigt voor iedereen de boodschap: we zijn aan het innoveren en het lukt!

Er zijn verschillende soorten innovatie te onderscheiden:

  1. Technologische innovatie – richt zich enkel op de technologische aspecten van een product of dienst, in tegenstelling tot het gehele product of bedrijfsmodel. Innovatie wordt niet alleen aangestuurd door technologische ontwikkelingen, al speelt technologie vaak een belangrijke rol in innovatie. 
  2. Verstorende innovatie – een innovatie die een nieuw waarde- en marktnetwerk stimuleert waardoor gevestigde bedrijven, allianties en producten worden vervangen. Niet alle innovaties zijn verstoren, ook al zijn ze wel revolutionair. 
  3. Sociale innovatie – innovaties die erop gericht zijn in te spelen op veranderende sociale behoeftes binnen een maatschappij. Deze innovaties worden gedaan met het doel versterking van het maatschappelijk middenveld. 
Roset Twente Zorg ICT DigiGrip

Gratis e-book
Grip op regionale ICT-huisartsenzorg

Dit complete e-book biedt vele praktische handvaten en inzichten, gebaseerd op  jarenlange ervaring uit onze adviespraktijk en onze kennis van de gangbare standaarden en methodieken.


Over Roset

Roset is een strategisch adviesbureau voor de eerstelijnszorg, de VVT en hun ketenpartners. Dat doen we als consultant, procesregisseur, facilitator, of als projectadviseur met verstand van de zorgsector. Wij hebben een drive om gelijkgestemde en ondernemende zorginnovators, die werken voor - of samenwerken met - de georganiseerde eerstelijn en VVT - te verbinden binnen onze eigen Roset academie