Innovatie businesscase maken

Een business case kan worden gezien als het startpunt van innovatie en groei. Een andere naam voor businesscase is een haalbaarheidsstudie, omdat er een zakelijke afweging wordt beschreven of er wordt begonnen aan een taak of project. De kosten worden tegen de baten afgewogen, hierbij rekening houdend met de mogelijke risico’s. Er zijn drie stappen die genomen moeten worden om te komen tot een innovatie business case.

 Stap 1 bepalen van innovatievraag

 1. Wat zijn de kenmerken van het huidige businessmodel?
 2. Welk problemen of behoeften voor de klant ziet/verwacht de organisatie?
 3. Wat zijn de risico’s van niets doen?

Stap 2 bepalen van innovatiedoelen

 1. Wat wil de organisatie bereiken met de innovatie?
 2. Wat wil de organisatie bereiken met een innovatiedag?
 3. Welke cases zijn waardevol?
 4. Welke mensen en middelen zijn nodig?

Stap 3 innovatiekansen ontdekken

 1. Wat zijn oplossingen die andere organisaties hebben bedacht voor eenzelfde probleem?
 2. Welk van deze oplossingen is haalbaar binnen de eigen organisatie?
 3. Wat betekent dit voor het businessmodel?
 4. Is er draagvlak voor het verder uitwerken van deze ideeën?
Roset Twente Zorg ICT DigiGrip

Gratis e-book
Grip op regionale ICT-huisartsenzorg

Dit complete e-book biedt vele praktische handvaten en inzichten, gebaseerd op  jarenlange ervaring uit onze adviespraktijk en onze kennis van de gangbare standaarden en methodieken.


Over Roset

Roset is een strategisch adviesbureau voor de eerstelijnszorg, de VVT en hun ketenpartners. Dat doen we als consultant, procesregisseur, facilitator, of als projectadviseur met verstand van de zorgsector. Wij hebben een drive om gelijkgestemde en ondernemende zorginnovators, die werken voor - of samenwerken met - de georganiseerde eerstelijn en VVT - te verbinden binnen onze eigen Roset academie