Pretotyping

Onder pretotyping wordt het creëren van een simulatie of vereenvoudigde versie van en product of dienst verstaan. Dit om een idee voor een product of dient snel en goedkoop te testen. Pretotyping gebeurt op een zodanige manier manier dat de doelgroep in een vroeg stadium een duidelijk idee krijgt van de functionaliteiten. Een pretotype bestaat uit vier fases:

  1. Creatie van het storyboard
  2. Conceptueel schema waarin de werking wordt getoond
  3. Uitwerking van de look en feel
  4. Uitwerking businessmodel.

Een pretotype zorgt ervoor dat een idee kan worden gevalideerd voordat er tijd en geld wordt gestoken in een echt (werkend) prototype.

Roset Twente Zorg ICT DigiGrip

Gratis e-book
Grip op regionale ICT-huisartsenzorg

Dit complete e-book biedt vele praktische handvaten en inzichten, gebaseerd op  jarenlange ervaring uit onze adviespraktijk en onze kennis van de gangbare standaarden en methodieken.


Over Roset

Roset is een strategisch adviesbureau voor de eerstelijnszorg, de VVT en hun ketenpartners. Dat doen we als consultant, procesregisseur, facilitator, of als projectadviseur met verstand van de zorgsector. Wij hebben een drive om gelijkgestemde en ondernemende zorginnovators, die werken voor - of samenwerken met - de georganiseerde eerstelijn en VVT - te verbinden binnen onze eigen Roset academie