Verschillende organisatievormen


Er zijn verschillende organisatievormen mogelijk wanneer er een organisatie wordt opgezet. De meest voorkomende vormen zijn:
  1. Lijnorganisatie: dit is de grondvorm van elke organisatiestructuur. De kenmerkende gezagshiërarchie ontstaat door het afstoten van taken naar een lager niveau. Ieder lid van de organisatie heeft slechts één leider boven zich.
  2. Lijnstaforganisatie: aangezien het als leidinggevende onmogelijk is om op alle terreinen waarop beslissingen moeten worden genomen even veel deskundigheid te hebben ontstaan er adviesorganen die ook wel stafdiensten worden genoemd. De specialisten kunnen gevraagd en ongevraagd advies geven, maar de lijnfunctionaris kan het advies als enige omzetten in dwingende opdrachten.
  3. Functionele organisatie: in dit type organisatie worden gelijksoortige activiteiten in aparte afdelingen ondergebracht, er is hier sprake van specialisatie naar functie.
  4. Matrixorganisatie: binnen deze organisatie is een tweezijdig zeggenschap. Aan de ene kant het verticaal gerichte zeggenschap vanuit de functionele afdeling. Aan de andere kant het horizontaal gerichte coördinerende zeggenschap vanuit het gezichtspunt van waaruit de activiteiten moeten worden gecoördineerd. In de matrixorganisatie zijn meerdere managers verantwoordelijk voor het resultaat.
  5. Divisieorganisatie: een organisatievorm die de voordelen van voorgaande organisatievorm koppelt, zonder dat de eenheid van leiding wordt doorbroken. Er is dan sprake van een splitsing in de organisatie in bijvoorbeeld drie productgroepen die allen een eigen F-indeling hebben.
  6. Netwerkorganisatie: een organisatie die als doel heeft om contacten en/of gezamenlijke activiteiten van en tussen aangesloten organisaties en/of personen te bevorderen. Het bestaat uit een niet-hiërarchische organisatie waarin teams met experts in wisselende samenstellingen werken aan een complex product. Kenmerken van deze organisatievorm zijn ondernemerschap, tijdelijke samenwerkingsvormen, zelforganisatie en een gemeenschappelijke externe identiteit.
figuur 1, voorbeeld van een functionele organisatie:

organisatievormen

figuur 2, voorbeeld van een matrixorganisatie:

matrix structuurReactie plaatsen
Roset Twente Zorg ICT DigiGrip

Gratis e-book
Grip op regionale ICT-huisartsenzorg

Dit complete e-book biedt vele praktische handvaten en inzichten, gebaseerd op  jarenlange ervaring uit onze adviespraktijk en onze kennis van de gangbare standaarden en methodieken.


Over Roset

Roset is een strategisch adviesbureau voor de eerstelijnszorg, de VVT en hun ketenpartners. Dat doen we als consultant, procesregisseur, facilitator, of als projectadviseur met verstand van de zorgsector. Wij hebben een drive om gelijkgestemde en ondernemende zorginnovators, die werken voor - of samenwerken met - de georganiseerde eerstelijn en VVT - te verbinden binnen onze eigen Roset academie